Vandkvalitet skal prioriteres på lige fod med foder

- Betydningen af fri adgang til rent drikkevand er den billigste og mest betydningsfulde enkelte faktor, lyder det blandt andet i Nutrimin Ugenyt.

Rent vand skal der til, lyder det i det seneste nyhedsbrev fra Nutrimin.

Her er det salgskonsulent Søren Thomsen fra foderfirmaet i Ans, der sætter fokus på emnet.

- Betydningen af fri adgang til rent drikkevand er den billigste og mest betydningsfulde enkelte faktor, der danner basis for et godt og kontinuerligt flow i svineproduktionen, påpeger salgskonsulenten blandt andet.

Vandforsyningen skal kontrolleres

Han forklarer nærmere, at der i et staldanlæg pågår en lang række af vedligeholdelsesarbejde i løbet af et år. Hermed også kontrol af vandforsyning og vandtilførsel i de enkelte staldafsnit.

Han peger endvidere på vigtigheden af den gode vandforsyning, der kun bliver endnu mere aktuel, når der fodres uden zink hos de mindste grise ved fravænning. Ligesom sommerens varmere staldmiljø ikke må undervurderes.

Lav en tjekliste

- Problematikken er ligesom hos os mennesker ganske enkel. Indholdet af vand i kroppen bør være forholdsvis konstant, da vandbalancen er »garant« for de indre organers funktioner, både når der er tale om optagelse og udnyttelse af foder, men også vedrørende udskillelse af urin og gødningsstoffer, samt når søerne malker grisene, forklarer Søren Thomsen.

Salgskonsulenten understreger samtidigt, at dehydrering og/eller manglende optagelse af vand grundet dårlig vandkvalitet kan være fatal.

Søren Thomsen opfordrer til, at der udarbejdes en tjekliste ude i besætningerne, der sætter ovennævnte i en eller anden form for system, så dette vigtige indsatsområde også bliver prioriteret på lige fod med god foderkvalitet.

Udtagning af vandprøve

- Når vandstreng, vådfodertank og vådfoderrør er rengjorte, kan vi herfra hjælpe med forskellige produkter, der kan tilsættes drikkevandet og dermed hjælpe med at bibeholde og konservere vand og foder. I vandstrengen kan vi nedbringe ph i drikkevandet, og i vådfodertank og vådfoderstreng kan vi ligeledes forhindre tab af dyre aminosyrer, påpeger salgskonsulenten.

I øjeblikket tilbyder Nutrimin deres kunder på zinkfrit startfoder (Nutrimin Safe) et rådgivningsbesøg samt udtagning og analyse af en vandprøve.

- Vi har samtidig fokus på at sikre rent drikkevand, og herigennem opretholde en sund mave/tarmfunktion ved brug af et af vore Selko-produkter, oplyser Søren Thomsen videre i Nutrimin Ugenyt.

Vejledende vandforbrug

Dyregruppe

Vandbehov l/dag

Pattegrise (inkl. somælk) 1-2
Smågrise 1-5
Ungsvin, 15-45 kg 4-8
Slagtesvin, 45-100 kg 6-10
Drægtige søer 12-20
Diegivende søer 25-35
Orner 8-10

 

Kilde: Seges

Læs også