Danish Crown udvider slagtningen af hangrise

Det er godt nyt for både dyrevelfærd og bæredygtighed, når Danish Crown gør plads til 1,2 millioner flere hangrise på slagterierne. Det sker som et pilotprojekt, der skal undersøge, om kunderne kan acceptere kød fra hangrise.

20 kilo mindre CO2 pr. gris og øget dyrevelfærd. Det er perspektiverne i Danish Crowns nye pilotprojekt, hvor virksomheden vil udvide mængden af hangrise til slagtning fra de i dag 450.000 til 1,65 millioner på årsbasis.

Indtil nu har Danish Crowns kunder frabedt sig kød fra hangrise grundet frygt for »ornelugt« i kødet, men flere kunder melder sig nu åbne for at aftage kødet under kontrollerede forhold.

- Vi fornemmer et skifte blandt vores kunder, hvor flere melder sig klar til at acceptere kød fra hangrise, som overholder krav til alder og vægt, og hvor besætningerne indgår i et overvågningsprogram. Derfor prøver vi nu at udvide hangriseslagtningen til også at omfatte slagterierne i Horsens og Blans. Vi er optimister, men vi ved, at vi kan komme til at korrigere, hvis kunderne reagerer negativt, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør for Danish Crowns ejervendte aktiviteter.

Danish Crown er netop nu ved at udvikle på det overvågningsprogram, der løbende skal sikre, at der ikke er besætninger med for mange grise med risiko for ornelugt, og derudover vil der være krav til, at grisene ikke må veje mere end 87 kilo slagtet., og at de skal sendes til slagtning inden de er seks måneder, da hangriselugt hænger sammen med alderen på grisen.

Potentiale for 120.000 tons mindre CO2

Hangrise er karakteriseret ved at have en bedre fodereffektivitet end galtgrise, og derfor vil projektet også være positivt for bæredygtighedsregnskabet hos de af Danish Crowns ejere, der kommer til at levere hangrise til slagtning.

- Grundet bedre fodereffektivitet vil hangrisene udlede 20 kilo mindre CO2 end en galtgris. Vi ønsker naturligvis at ende med at kunne modtage alle vores ejeres hangrise til slagtning, og lykkes vi med det, vil det svare til en forbedring i fodereffektiviteten på 0,1 på alle grise i Danish Crown. Omregnet til CO2-ækvivalenter vil det være 120.000 tons klimagasser eller 3-4 pct. pr. gris, vores ejere dermed kan fjerne, hvis projektet kommer til at omfatte alle hangrise i Danish Crown, siger Nicolaj Nørgaard.

Hangrise er karakteriseret ved at være magre grise med en høj kødprocent, men grundet grisenes fysiologiske sammensætning giver det et større forparti og dermed mindre skinke og midterstykke. Samtidig udgøres en større andel af slagtevægten af knogler, så der vil fortsat være et fradrag i afregningen på ca. 55 øre pr. kg, da den hjembragte pris hos kunderne vil være mindre end for en hungris. Derudover skal fradraget også finansiere omkostningerne til overvågningsprogrammet.

Et ejerønske

Danish Crowns ejere har længe haft et ønske om at finde en løsning, så de kan slippe for at kastrere hangrisene, og derfor glæder det Nicolaj Nørgaard, at man nu kan komme ejerne i møde med det nye projekt.

- Vi startede et større analysearbejde på hangrise for næsten to år siden, da vi begyndte arbejdet med vores Feeding the Future-strategi. Vores ejere har i høj grad efterspurgt en løsning i mange år, så de kan undgå kirurgiske indgreb, så udover positive nyheder for dyrevelfærd og bæredygtighed, ved jeg, at det også vil være et meget velkomment initiativ hos vores ejere.

Andelsejere der har ønsket at være med i projektet og levere hangrise til Danish Crown har opfyldt kravet om allerede at være leverandør til slagterierne i Horsens, Blans eller Ringsted, og at man producerer UK- eller multigrise.

Danish Crown slagter i dag 450.000 hangrise på slagteriet i Ringsted. Det tal udvides nu i et pilotprojekt til 1.650.000 grise og kommer samtidig til også at omfatte slagterierne i Blans og Horsens. Grisene slagtes i et omfattende overvågningsprogram, der tager prøver fra et betydeligt antal af de slagtede grise for at sikre mod ornelugt. De første fra den nye pulje af hangrise forventes at blive slagtet i sommeren 2023, og herefter skal der evalueres på projektet for at se, om det kan udvides til at omfatte alle hangrise i Danish Crown.

Læs også