Få betalt 40 procent af regningen til din økologiske investering

Økologisk investeringsstøtte 2022 har til formål at bidrage til produktivitetsforbedring i forskellige økologiske produktionsgrene.

Landbrugsaftalen fra oktober 2021 afsatte 140 millioner kroner til ordningen frem til 2023.

- Landbrugsstyrelsen har valgt at åbne en sidste ansøgningsrunde for ordningen med den fulde økonomiske ramme på 140 millioner kroner. Dermed er det ifølge planen den sidste ansøgningsrunde af ordningen.

Det oplyser svinerådgiver Kira Langkjer i nyhedsbrevet SvineNyt fra SvineRådgivningen om puljen, hvoraf de otte millioner er målrettet indsatsområder indenfor økologisk svineproduktion.

Puljen er åben

Den økologiske investeringsstøtte er åben og ansøgningsperioden løber fra 15. december 2022 til 1. marts 2023. Puljen har til formål at bidrage til produktivitetsforbedring i de forskellige økologiske produktionsgrene ved for eksempel at øge effektiviteten, det økologiske areal eller produktionen for den enkelte økologiske landbrugsbedrift.

Ejere eller forpagtere af en primær jordbrugsbedrift kan søge om tilskud. Der skal være et arbejdskraftsbehov på bedriften, svarende til 830 timer.

Ifølge Kira Langkjer så begynder projektperioden den dag, Landbrugsstyrelsen modtager ansøgningen og varer to år fra indsendelsesdagen.

Der kan kun indsendes en ansøgning om tilsagn om tilskud pr. indsatsområde pr. CVR-nummer.

40 procent af investeringen

Det samlede, offentlige tilskud under ordningen kan udgøre 40 procent af det samlede tilskudsgrundlag. Tilskudsgrundlaget beregnes på baggrund af standardomkostningerne for teknologierne samt eventuelle valgfrie elementer (optimer), som indgår i projektet.

Tilskudsgrundlaget i én ansøgning skal udgøre minimum 100.000 kroner. Hvis der indsendes flere ansøgninger, skal tilskudsgrundlaget i hver ansøgning udgøre minimum 100.000 kroner.

Tilskud til seks indsatsområder:

Der kan gives tilsagn om tilskud inden for følgende indsatsområder:

1. Svin (8 mio.)

2. Kvæg (34 mio.)         

3. Frugt, bær og grønt (10 mio.)

4. Planteavl (53 mio.)

5. Æg og fjerkræ (34 mio.)

6. Får og geder (1 mio.)

I alt en pulje på 140 millioner kroner.

Kilde: lbst.dk

Læs også