Har du fokus på oplæring af staldpersonalet?

Får du instrueret dit personale godt nok, når der skal behandles og vaccineres? Spørgsmålet stilles af svinekonsulent Elisa Hylleberg Krøyer, der også har gode råd til, hvordan instruktionen gribes an.

Ifølge svinekonsulent Elisa Hylleberg Krøyer kommer der mange nye medarbejdere ind i besætningerne i dag, som ikke har en landbrugsfaglig baggrund, og derfor skal ledere have fokus på oplæring. Arkivfoto: Velas

Hvorfor får grisene coccidiose, selvom man er sikker på, at der bliver givet Baycox? Eller hvorfor får smågrisene i klimastalden lungesyge eller andet, selvom man vaccinerer for det? Det giver ikke kun dårlig sundhed og vækst, når grisene bliver syge, men det er også dyrt at give en vaccine eller en behandling, som måske ikke virker efter hensigten.

Ifølge svinekonsulent Elisa Hylleberg Krøyer fra Velas kommer der mange nye medarbejdere ind i besætningerne i dag, som ikke har en landbrugsfaglig baggrund. I nyhedsbrevet Trynekontakten giver hun eksempler på, hvilke udfordringer det kan give, hvis de nye medarbejdere ikke er uddannet korrekt.

- Nogen ledere forventer måske, at det er nemt at sætte nye folk ind i, hvordan man blandt andet vaccinerer, men det kræver grundig oplæring og en forklaring på, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad der sker med grisene, hvis vaccinationen ikke bliver udført korrekt.

- Der kan ske store fejl, hvis nye medarbejdere ikke bliver instrueret ordentligt. Og jeg har set mange eksempler på fejl, lyder det fra konsulenten.

Indgives vacciner og medicin korrekt?

Det skal kontrolleres, hvordan beholdningen i køleskabet er - svinder den rigtige mængde hver uge? Bliver det sprøjtet i grisene, eller lander det i gyllen eller på gulvet, fordi grisene for eksempel spytter baycoxen ud igen? Vender sprøjten rigtigt, så der kommer vaccine/medicin i glasset, inden det bliver sprøjtet i grisen? Og er det hele dosis, som bliver givet til grisen, eller får grisen halv medicin/halv luft?

- Man skal altid give den dosis vaccination/medicin til grisene, som der står på flasken. Men det er heller ikke ligegyldigt, hvordan vaccinen bliver givet, hvilken kanyle der bliver brugt, forklarer Elisa Hylleberg Krøyer, der påpeger, at det ikke er givet for alle at gøre det på den rigtige måde, hvis man ikke har fået en grundig instruktion i, hvordan man gør.

Ifølge konsulenten vil det derfor være en god idé at gå vacciner og behandlinger igennem med dyrlægen og nye medarbejdere.

Læs også