En nattevagt kan være en god forretning

- Det er nu, man bør afprøve faringsovervågning om natten, lyder det fra SvineRådgivningen.

- Prisen på grise er høj lige nu - og stigende! Derfor kan natovervågning i farestalden give endnu mere mening at afprøve netop nu.

Det oplyser Cathrine Fogh og Rasmus Andresen i det seneste nyhedsbrev fra SvineRådgivningen.

Ifølge de to rådgivere ligger timetillægget for natarbejdet på 23 kroner pr. time, og derfor skal der ikke reddes mange grise på en nat, før fortjenesten melder sig.

Flere fordele ved faringsovervågning

Med fast faringsovervågning hver halve time er det muligt at reducere antallet af dødfødte samt reducere andelen af underafkølede grise og dermed sænke dødeligheden.

Desuden kan overskydende grise hurtigere blive lagt til ammesøer og dermed kan for eksempel andelen af klemte grise reduceres.

- Inden medarbejderne på dagholdet går hjem, gøres ammesøer klar, og der mærkes de førstfødte pattegrise. Derved er der for nattevagten ingen tvivl om, hvilke grise der kan flyttes til en ammeso, og nattevagten har dermed nemt ved at fortsætte arbejdet.

- Ligeledes kan morgenholdet igen nemt tage de ældste, markerede grise fra søerne, som har faret i løbet af natten, forklarer Cathrine Fogh og Rasmus Andresen.

Hvis der er behov for behandling af søerne, kan dette også ske i løbet af natten, og derved kan søerne hurtigere komme i gang igen efter faring.

Forsøg på Varde Midtgaard

I et Seges-forsøg hos Varde Midtgaard reducerede man andelen af dødfødte grise med 28,5 procent, altså 0,32-0,68 dødfødte pr. kuld. (4.115 faringer pr. år).

I forsøget blev der opnået en gevinst på 265.000 kroner i »2022-priser« for Varde Midtgaard (foreløbige resultater, afprøvning nr. 1817).

- Forudsætningerne er dog langt mere gunstige med de nuværende noteringer, understreger Cathrine Fogh og Rasmus Andresen.

- Alt i alt kan det være en god forretning, hvis man har mulighed for at have en nattevagt på de største faringsdage, lyder vurderingen fra de to rådgivere.

Læs også