Naboens nye ejendomsvurdering kan måske få konsekvenser for husdyrproduktion

Det er ikke helt lige meget for produktionsejendomme, om de ligger nabo til en landbrugsejendom eller en enkeltbeboelse. Det oplyser SvineRådgivningen.

I SvineRådgivningen deler de bekymringen for, hvilke konsekvenser de nye ejendomsvurderinger får for vores landområder.

- Indledningsvis skal det præciseres, at en skattemæssig ændring, IKKE umiddelbart har konsekvenser for vores produktionsejendomme, der ligger nabo til disse beboelser.

Det understreger Heidi Birch Wentzlau i et nyhedsbrev fra SvineRådgivningen.

Der er imidlertid et stor MEN!

Hvis ejerne af de små landejendomme begynder at sælge jord fra for at lette beskatningen, kan det få voldsomme konsekvenser for de husdyrproducenter, der bor nabo til de ramte landejendomme.

- Hvis en lille landejendom reduceres til under to hektar, vil den nemlig også i Landbrugsloven ændre status fra landbrug til enkeltbeboelse – og så ændres kravet til lugtgeneafstanden for de naboejendomme, der har husdyrproduktion! Det kan bringe nogle af vores dygtige kvæg-, svine- og fjerkræproducenter i alvorlige problemer, når produktionstilladelsen skal opdateres eller fornyes, påpeger Heidi Birch Wentzlau.

I SvineRådgivningens Team Miljø følger de udviklingen og her er håbet, at man igen vil kigge på, hvilke konsekvenser den nye ordning får for landområdernes udvikling helt generelt.

Læs også