Friskkornsforgiftning skal tages alvorligt

Høsten nærmer sig med hastige skridt, hvor snakken om friskkornsforgiftning igen skal tages alvorlig. Vi skal have ny høst omstillet fra vækst til hvile. »Fravænnet« om man vil, lyder det fra fodervirksomheden Nutrimin.

Friskkornsforgiftning giver symptomer som: Løs mave, nedsat ædelyst og feber. Salgskonsulent Anders Rasmussen fra Nutrimin giver en række anbefalinger til fodring med »ny høst« i en meddelelse fra fodervirksomheden.

- Høsten er frugten af hele det sidste års arbejde i marken. Næste års markplan er lagt. Vi pløjer, harver og sår i takt med, at høsten kommer i hus. Det hele går lidt ud i et, og der er travlt. Det er rart at komme i gang. Kan vi komme travlheden lidt i forkøbet, gør vi det gerne. Vi starter derfor høsten, lige så snart kornet er modent. Eller måske blot næsten modent. Det er rart at være lidt på forkant.

- Men høst »på forkant« betyder, ifølge Anders Rasmussen, også, at det nyhøstede korn skal gennem en større omstillingsproces fra vækst til hvile, end hvis kornet var fuldt ud modnet ved høst. At fravænne kornet fra vækst til hvile kan i den forbindelse blive en udfordring – og også give udfordringer.

Energi til fremspiringen

Efter høst skal kornet således omstille sig til hviletilstand. Dette betragtes som kornets sidste modning. Efterfølgende skal kornet være lagerfast. Når kornet er fuldt lagerfast, er kornets enzymer inaktive. Biologisk kan afgrøden nu betragtes som en råvare eller som såsæd. En såsæd der skal hvile sig og gemme stivelse, protein og fedtsyre, som energi til fremspiringen det kommende forår.

- De enzymer, der varetager modnings- eller omstillingsprocessen, så kornet opnår hviletilstand, kaldes lipoxygenaser. Ved høst findes disse enzymer i store og aktive mængder. Når kornet har fundet sin endelige hviletilstand, skal lipoxygenaserne, og også andre enzymer i kornet, inaktiveres. Dette sker, når kornet tørres og bliver lagerfast.

- Ved formaling af nyhøstet korn frigives lipoxygenaserne derimod, og enzymerne kommer i kontakt med fedtsyrerne i foderet. Dermed er der risiko for, at koncentrationen af frie radikaler og peroxider i foderet bliver høj. Frie radikaler og peroxider i kroppen giver skade på cellemembraner og vil ofte komme til udtryk som for eksempel, løs mave, nedsat ædelyst og feber – også nævnt som friskkornsforgiftning, forklarer Anders Rasmussen nærmere.

Tilsæt en antioxidant eller E-vitamin

Da det er lipoxygenaserne, der sikrer kornets skift fra umodent til modent stadie, må det forventes, at lipoxygenaseaktiviteten er relativ høj eller stigende gennem modningsperioden.

Ifølge Anders Rasmussen har en udenlandsk undersøgelse påvist en øget koncentration af frie radikaler i hvede gennem modningsperioden, og at koncentrationen af frie radikaler var højest i IKKE nedtørret hvede.

For at imødegå friskkornsforgiftning som følge af en uønsket dannelse af frie radikaler og peroxider, anbefaler de hos Nutrimin en tilsætning af en antioxidant, alternativt en ekstra tilsætning af E-vitamin.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også