Travlhed, uvidenhed og chancer er farligt for sikkerheden

- Husk, at du som arbejdsgiver altid bør gå forrest med et godt eksempel, når det handler om sikkerheden på bedriften. Rådgiver minder om, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har fokus på sikkerheden.

- De fleste arbejdsulykker sker, når du har for travlt. Når du ikke får tænkt dig om, eller hvor du tager chancer.

Sådan lyder det fra svinerådgiver Finn Rasmussen fra Velas, der i et nyhedsbrev også peger på de ulykker, der sker som følge af uvidenhed.

For eksempel at gyllegas også kan være farligt. Selv ude i den friske luft.

- Én blev bevidstløs ved at stå og kigge ned i pumpebrønden og fik et pust svovlbrinte. En fik en øjenåbner efter at have oplevet stærk hovedpine, hver gang han mugede ud i dybstrøelsen. En svovlbrintemåler viste efterfølgende værdier 4-5 gange over grænseværdien, lyder eksemplerne fra rådgiveren.

ARBEJDSMILJØ

Det anbefales, at du har en gasdetektor på dig, når du sluser gylle ud og fortæller dine kollegaer, når du begynder at sluse gylle ud. Det anbefales desuden at bære åndedrætsværn.

Kilde: svineproduktion.dk

Husk masken

Finn Rasmussen opfordrer derfor til, at du som arbejdsgiver altid husker at gå forrest med et godt eksempel.

- Du får aldrig eleven til at bruge maske under højtryksrensning, hvis jargonen er at »det kun er kyllinger, der bruger maske«, understreger rådgiveren og uddyber:

Fakta er, 1: Arbejdstilsynet vil give påbud om at bruge maske. 2: aerosoler og vira kommer dybt ned i dine lunger, hvis du ikke bruger værnemidler. P3 masker må bruges i op til tre timer om dagen. Derudover skal der motorassisteret maske til.

- Bruger du ikke maske, vil din lungekapacitet blive uforholdsmæssigt ringere. Ryger du, trækker tobaksrøg over tid altså også i den forkerte retning.

Arbejdsulykker i landbruget

Antallet af anmeldte arbejdsulykker i landbruget er steget markant de senere år fra 586 ulykker i 2016 til 859 i 2021. Branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri har samtidig haft den klart højeste årlige incidens af dødsulykker i perioden fra 2016 til 2021 på 8,5 dødsulykker pr. 1.000.000 beskæftigede. Unge mellem 18-24 år er overrepræsenteret i statistikken og samtidig er antallet af børn mellem 0 og 17, som kommer ud for en ulykke steget fra 10 i 2016 til 28 i 2021.

Sådan lyder det i Landbrug & Fødevarers arbejdsmiljøstrategi.

I strategien påpeges det endvidere, at en stor andel af medarbejderne i landbrug- og fødevareerhvervet har international baggrund, hvorfor der på tværs af alle aktiviteter skal tages hensyn til eventuelle sproglige og kulturelle forskelle. Samtidig oplyses det, at alvorlige ulykker oftest sker ved håndtering af dyr herunder kvæg og grise, betjening af maskiner, fald samt håndtering af kemi herunder gyllegasser.

Kilde: lf.dk

Stop maskinen

Finn Rasmussen peger også på sikkerheden, når det handler om maskiner.

- Sluk ALTID for maskiner, der skal serviceres. En fik en hånd alvorligt i klemme, da en kornsnegl havde sat sig fast på grund af en tot halm. Da denne blev fjernet – ja så startede sneglen desværre igen, lyder det fra rådgiveren, der minder om, at ulykken skal anmeldes, hvis uheldet er ude.

Hyppig gylleudslusning

På 10 minutter kan du lære, hvordan gylleudslusning foretages i sektioner med enten gyllepropper, spjæld eller linespild.

Kurset er gratis og ligger tilgængeligt på svineproduktion.dk

Læs også