Klimareduktion er muligt for få midler

Med hyppig gylleudslusning og enten biogas eller forsuring i gyllebeholderen er du godt stillet i forhold til at bidrage til den grønne omstilling. Det hørte deltagere om ved årets kongres.

Ved levering til biogas eller forsuring i gyllebeholderen kan man opnå relativt høje reduktioner af klimagasser til atmosfæren. Det fortalte chefkonsulent Michael Holm nærmere om i sit indlæg på kongressen tirsdag. Arkivfoto

Nutidens griseproducent står overfor en lang række udfordringer.

Sådan lyder det fra Seges Innovation, hvor det påpeges, at der skal leveres på den økonomiske bundlinje, hvor der stilles krav til både dyrevelfærd og miljø, og hvor det forventes, at landmanden omstiller sin produktion, så den bidrager positivt til den grønne omstilling.

Men er det overhovedet muligt? Det gav chefkonsulent fra Husdyr, Michael Holm, fra Seges Innovation sit bud på i sit oplæg på kongressen tirsdag.

Klimaløsninger

- Det er muligt at levere resultater i forhold til den grønne omstilling. Det er blevet et lovkrav at anvende hyppig udslusning af gylle i stalden. Og derudover så arbejder vi med nogle rigtigt gode værktøjer til at behandle gyllen, når den er samlet i en beholder, forklarer Michael Holm.

For den enkelte landmand betyder det, at det skal overvejes grundigt, hvilke tiltag der investeres i. Men dem med størst effekt er henholdsvis at levere gyllen til biogas – eller at sørge for at forsure gyllen i beholderen. På den måde kan man opnå relativt høje reduktioner af klimagasser til atmosfæren.

70 procent reduktion

- Hvis man følger sin hyppige gylleudslusning op med at levere gylle til biogasanlæg, så opnår man en reduktion på over 50 procent. Og hvis man tilmed er så heldig, at man har linespil i sit udslusningsanlæg, så kan man komme helt op på over 70 procents reduktion. Det er det, vi lige nu siger er den bedste løsning. Og skulle man ikke have mulighed for at levere til biogas, så er forsuring af gyllen i beholderen også en god løsning, som er til at arbejde med, siger Michael Holm.

Den vigtigste pointe er dog, at man som landmand ser på reduktionen som en proces, man skal forholde sig til.

- Man skal se det som en kæde. Det dur ikke at nøjes med hyppig udslusning af gyllen. Når man har gyllen samlet i en beholder efterfølgende, så skal man også sætte ind der. Ellers er effekten ikke nær så god, understreger Michael Holm.

Læs også