Tican regulerer markedstillæg

Ticans regulering af løbende markedstillæg bliver på 110 øre pr. kg i slagteriåret 2022/2023.

110 øre pr. kg lyder årets regulering af det løbende markedstillæg for slagtesvin på, har Tican netop meddelt.

Slagtegrise leveret i perioden reguleres derfor med 10 øre pr. kg, da producenterne løbende har fået 1,00 kroner pr. kg.

Økoslagtegrise reguleres med yderligere 90 øre, således at det samlede markedstillæg udgør 200 øre/kg.

Søer reguleres ikke.

Læs også