Let adgang til foder kan øge tilvæksten hos smågrise på faremarken

En ekstra indsats for at give pattegrise nem adgang til foder og vand i faremarken kan øge fravænningsvægten betydeligt. Det er konklusionen i en undersøgelse foretaget af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har i efteråret 2023 fulgt pattegrisene i et faringshold på 15 søer på en økologisk grisebedrift, fra forgården blev fjernet efter syv dage indtil fravænning ved 7-8 uger.

Undersøgelsen blev udført i regi af et vidensprojekt finansieret af Promilleafgiftesfonden for landbrug. Formålet var at undersøge, hvor meget foder smågrisene åd, når de havde nem adgang til foderet og til vand, og hvad det betyder for tilvæksten.

I demonstrationsperioden blev der målt, hvor meget foder, pattegrisene blev tildelt på daglig basis, samt hvor meget foder, der dagen efter blev vejet tilbage.

Soen trækker grisene til foderet

Grisenes vand og foder blev placeret nær soens foder og vand men uden for folden.

En ekstra hegnspæl ud for pattegrisenes trug løftede hegnet lidt højere, så grisene ikke fik stød, når de besøgte fodertruget.

Når grisene begynder at få tildelt foder i marken, smider personalet en håndfuld smågrisefoder ind i sofolden ud for smågrisenes fodertrug. Soen vil æde dette og tanken er, at hun motiverer grisene til også at tage fra og trækker dem hen imod smågrisetruget.

God tilvækst

Grisene blev vejet ved fravænning cirka 51 dage gamle. Den gennemsnitlige vægt var da 19 kg. Til sammenligning er fravænningsvægten som landsgennemsnit 16 kg ved en fravænningsalder på cirka 62 dage.

Undersøgelsen viser dermed, at der er gode muligheder for at øge tilvæksten hos smågrisene, hvis man gør en indsats for at give dem nem adgang til et passende foder.

Læs mere om resultaterne fra undersøgelsen, der er samlet i notatet »Nem adgang for pattegrise til vand og foder i faremarken«, der kan findes på hjemmesiden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs også