Antallet af svin falder trods gode priser

Den gode økonomi i svineproduktionen har endnu ikke givet sig udslag i nogen form for tendenser til ekspansion i svinebestanden. Tværtimod, viser resultatet af en svinetælling, som Danmarks Statistik har foretaget den 1. oktober. 

Tællingen, der er baseret på en stikprøve på 2.000 bedrifter, viser et fortsat fald i svinebestanden herhjemme i forhold til samme tælling for et år siden, skriver Markedsnyt for Grisekød fra Landbrug & Fødevarer.

Den samlede svinebestand eksklusiv slagtesvin udgør nu 9.682 stk. mod 10.037 stk. for et år siden. Det er et fald på 3,5 procent. Avlsbestanden i form af drægtige søer er også faldet – med knap 3 procent. 

 

Læs også