Brug for flere stipladser på Staldbørsen

For to uger siden opfordrede Tican, Danish Crown og Landbrug & Fødevarer Svineproduktion producenter til at oprette ledige staldpladser på Staldbørsen. De første små 10.000 stipladser er lagt på, men i tilfælde af konflikt vil der være brug for mange flere.

Der er endnu ikke opnået forlig mellem parterne i overenskomstforhandlingerne. Strejken er udsat, men forhandlingerne kan bryde sammen, hvilket betyder, at strejken vil indtræde fem dage efter.
 
En konflikt vil i værste fald få betydning for alle danske landmænd med grise. For slagtegriseproducenter kan en konflikt komme til at betyde, at man ikke kan sende sine grise på slagteri, fordi tilsynsteknikerne på slagterierne kan blive udtaget til strejke. De producenter, som eksporterer smågrise, kan blive ramt, hvis der ikke bliver udført eksportkontrol, da grisene dermed ikke må køres ud af landet.

Hvis der udbryder konflikt, vil der blive brug for ekstra stipladser. Derfor er opfordringen fra Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Tican og Danish Crown at oprette ledige stalde på Staldbørsen, som andre svineproducenter kan få glæde af, hvis det bliver aktuelt.
 
Lige nu er der ni ledige stalde på Staldbørsen med i alt 10.000 stipladser. Ca. 5.000 til smågrise og det samme til slagtegrise. I en konfliktsituation vil der dog kunne være plads til flere grise i disse stalde.
 
- Jeg håber, at flere vil byde ind med ledige stalde hurtigst muligt, så vi kan hjælpe hinanden, hvis det bliver aktuelt, siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i Seges Svineproduktion og fortsætter:
 
- Jeg ved godt, at mange allerede har overvejelser om ændrede rengørings- og flytteprocedurer samt indretning af lader. Mange vil også lokalt tale med deres naboer om ledige stalde og klare den uden om Staldbørsen. Og det er også helt fint. Det vigtigste er at være forberedt, hvis der udbryder konflikt, men Staldbørsen kan være en hjælp til arbejdet med at udbyde og efterspørge ledige stalde, siger han.

Strejken vil tidligst træde i kraft den 22. april.

Læs også