Dårlig kornkvalitet fra 2017 driller nu fodringen i 2018

Toksinbinder kan hjælpe ved problemer med dårlige kornkvalitet.

Ved sidste års høst var der en hel del af hveden og også af byggen, der blev høstet sent og under meget våde forhold. En del af dette korn kommer frem til fodring nu, hvor vi er i bunden af siloerne, og det kan give forskellige problemer.
Det skriver svinefagdyrlæge Hans Bundgaard i en meddelelse på Porcus Svinefagdyrlægeres hjemmeside.
Der er undersøgt både fra foderstoffernes side og fra hjemmeblandere en hel del kornprøver, men det er ikke sådan, at toksinniveauet i prøverne er specielt højt. Derimod er kvaliteten af kornet nok ikke alt for god, og man kan nok bedre kalde problemerne, der opstår som følge af dette, som relateret til dårlig kornkvalitet.
 

Toksinbinder hjælper

Ifølge dyrlægen, har det i mange besætninger, der har døjet med lidt svigtende malkeevne, flere søer med udskudt endetarm og også pattegrise og fravænnede grise med udskudt endetarm, hjulpet gevaldigt at tilsætte toksinbinder i diegivningsblandingen og drægtighedsblandingen i den seneste måned.
- Min anbefaling er derfor, hvis man døjer med nogle af disse problemer, at få tilsat toksinbinder indtil midten af august måned, og når det nye korn begynder at komme, er vi dermed sikret, lyder det fra Hans Bundgaard.
Han peger desuden på, at en yderligere faktor er, at mange af søerne bliver udsat for varmestress i denne tid, og det gør ikke problemerne med dårlig kornkvalitet mindre.
 

Anbefalinger

Dyrlægen anbefaler følgende tiltag i forebyggelsen af foderrelaterede problemer:
● Sørg for god silohygiejne og lad siloen gå tom en gang imellem og tjek, at den er helt tom.
● Få tilsat toksinbinder i foderet i de næste to mdr.
● Tjek også, at e-vitamin-niveauet til søerne er på 150-180 mg i den næste periode. Det skal faktisk helst fortsætte indtil omkring 1. november.
 

Læs også