Danish Crowns indtjening går frem

Danish Crown har forbedret indtjeningen i første halvdel af 2017/18 med 1,5 procent i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen er båret af koncernens forædlingsselskaber og ingrediensselskabet DAT-Schaub, der leverer et godt resultat.

Det globale marked for svinekød har i første halvdel af regnskabsåret 2017/18 været udfordret, og priserne har været faldende. Alligevel formår Danish Crown at øge indtjeningen før særlige poster fra 1.026 til 1.041 mio. kr. - en stigning på 1,5 procent. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.
 
- Det er et regnskab, som vi overordnet set kan være tilfredse med. Der er fremgang over en bred kam i alle vores forædlingsselskaber. Sokołów præsterer i Polen, Tulip Food Company har godt fat på eksportmarkederne, og det går den rigtige vej i Tulip Ltd. Det betyder, at de tre forædlingsselskaber samlet set kommer ud af halvåret med et resultat, der er 171 mio. kroner bedre end samme periode sidste år, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.
 
Koncernens slagtning af svin i Danmark er i halvåret steget med 1,5 procent. Det er mindre end forventet, men fortsat en positiv udvikling i en periode, hvor priserne på svinekød har været under pres. Den gennemsnitlige notering pr. kilo har i perioden været 76 øre lavere end sidste år.
 
- Det er et ærgerligt dyk, vi har set i den løbende afregning til vores ejere, for der er faktisk en god efterspørgsel på vores varer. Det er først og fremmest den lave dollarkurs, der koster, for den har både udhulet de hjembragte priser på vores eksport til Asien og styrket vores amerikanske konkurrenters konkurrencekraft i Kina, Japan og Sydøstasien, forklarer Jais Valeur.
 
Omsætningen er faldet fra 30,7 til 30,1 mia. kroner. Det skyldes først og fremmest salget af Plumrose i USA, der stod for en omsætning på 1,7 mia. kr. i samme periode sidste år. Det opvejes dog delvist af købene af foodservicevirksomheden Overberg i Sydafrika, ingrediensvirksomheden Agrimares med aktiviteter i Spanien og Sydamerika samt den danske pepperoni-specialist DK-Foods i slutningen af halvåret.
 
DAT-Schaub, der er Danish Crowns salgs- og forarbejdningsselskab indenfor naturtarme til pølseproduktion, har haft et godt halvår med markant fremgang i både omsætning og indtjening.
 
- Kombinationen af en dygtig global salgsorganisation og et effektivt produktions-setup giver resultat og styrker troen på vores strategiske målsætning om at blive globalt førende på naturtarme inden udgangen af 2021. Forretningen er allerede udvidet med aktiviteter i Spanien og Sydamerika samt yderligere produktionsfaciliteter i Kina, og der er mere på vej, fortæller Jais Valeur.
 
Ikke 60 ører, men 27 ører merbetaling
Han kan til gengæld konstatere, at slagterigigantens mål om at forbedre afregningen for svinekød med 60 ører som ventet ikke er opnået
 
- Vi tager et skridt frem i retning af at nå vores ambitiøse målsætning. Holdt op mod samme periode sidste år, har vi forbedret indtjeningen på tværs af koncernen med 27 øre i forhold til EU-indekset. Samtidig har vi fået flere strategisk vigtige opkøb på plads, så det går fremad, men det kræver et langt sejt træk at nå strategimålet, siger Jais Valeur.
 
Priserne på dansk oksekød har været stigende, og den gennemsnitlige afregningspris pr. kilo ligger ca. 10 procent højere end sidste år. Indtjeningen i Danish Crown Beef påvirkes dog negativt af en generel nedgang i antallet af slagtedyr i Danmark og et trægt marked for oksekød i Tyskland.

Læs også