Svinenoter: Få udarbejdet pris-tjek på mineralerne

Ifølge SvineRådgivningen er priserne på aminosyrer lige nu historisk lave.

- Vores erfaring er, at hvis I får tilbudt »forlængelses-priser« i et faldende marked, er prisen til jer ikke faldet nok. Derfor vil vi som minimum opfordre til at få lavet et PrisTjek på jeres konkrete mineralblandinger, lyder det fra rådgiverne i nyhedsbrevet »SvineNyt«.

Rådgiverne anbefaler, at der udarbejdes en minerallicitation, hvor der, ud fra udbudsmaterialet til de konkrete firmaer, beregnes og vurderes på de konkrete svar fra firmaerne. De råder derfor til, at licitationen sker på baggrund af de samme blandinger fra alle firmaer.

Deltag i Danmarks største staldskole

Udviklingssamarbejdet mellem Seges Svineproduktion og DLBR-virksomhederne, som Centrovice er en del af, udbyder nu mulighed for at deltage i projekt »PattegriseLIV 2.0«.

Ifølge konsulenterne Kasper Nordtorp og Nicklas Jepsen er det en unik mulighed for at komme med i, hvad der bliver Danmarks største staldskole. Fokus i hele forløbet vil være farestalden, øget pattegriseoverlevelse og derved flere fravænnede grise af høj kvalitet.

Som kandidat til at deltage i PattegriseLIV 2.0 er du: driftsleder eller nøglemedarbejder i farestalden, villig til at dele erfaringer med ligesindede fra andre besætninger, engageret og har lyst til at lære nyt og arbejde fokuseret med nye tiltag, på en besætning med et større sohold.

Projektet indeholder to elementer – staldskole og rådgivningsbesøg.

Totalfødte er et mål på polte-effektiviteten 

- En god indikator, for om effektiviteten er god nok ved vores polte, kan i korte træk måles på forskellen i totalfødte grise mellem 1. og 2. læg, og hvis forskellen er større end 1,5 gris pr. kuld, så er der et genetisk potentiale for at gøre det bedre.

Det meddeler svinebrugskonsulent Nikolaj Stidsen, LMO, i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Ifølge Nikolaj Stidsen så skal man se efter muligheder for optimering ved blandt andet poltenes alder, der ved løbning skal ligge på 230 til 250 dage. Poltenes vægt skal desuden ligge på 135-155 kilo, huldet på mindst 12 mm rygspæk, og så skal polten løbes i 2.-3. brunst, hvor der skal flushes med 3,5 Fe/dag de sidste 10-14 dage inden løbning.

- Det kræver systematik og god opfølgning at sikre den rette kvalitet på alle parametre. Men det er muligt, hvis man sætter sig for at få det til at lykkedes, lyder det fra konsulenten.

Erfa-gruppe for slagtesvineproducenter

SvineRådgivningen har en erfagruppe, hvor deltagerne har slagtesvin i stor-stier med sorteringsvægte, og der meldes p.t. om plads til flere deltagere i gruppen.

I gruppen sættes der fokus på de praktiske erfaringer med vægtene, men ligeledes produktionsresultater og andre emner.

Ifølge SvineRådgivningen foregår erfagruppemøderne som besætningsbesøg på skift mellem gruppens medlemmer.

Læs også