Forskere: Vil være værre med ASF i vildsvinebestande

Det vil være en dyrere fornøjelse for danske svineproducenter, hvis der konstateres afrikansk svinepest i vildsvin end i almindelige svinebesætninger, lyder det fra Københavns Universitet.

Hvis der konstateres afrikansk svinepest i vildsvin i Danmark, vil det medføre en længere karantæneperiode, end hvis sygdommen konstateres i almindelige svinebesætninger. Og det vil få hårdere økonomiske konsekvenser, viser forskning fra Københavns Universitet.

Således anslår økonomerne, at et udbrud af sygdommen blandt vildsvin kan koste de danske svineproducenter et sted mellem tre og fem milliarder kroner i tabte indtægter. Et mindre udbrud af afrikansk svinepest i en almindelig tamsvinebesætning i Danmark kan koste de danske svineproducenter et sted mellem 1,3 og 2,5 milliarder kroner. Disse tal bekræfter tidligere analyser.

- Vi er verdens største eksportør af levende svin, og vi har en stor eksport af svinekød til både Asien og Europa. Derfor risikerer Danmark at blive påvirket relativt hårdt af et udbrud af afrikansk svinepest, siger Henning Otte Hansen, økonom fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Danmark har i dag 27 procent af verdensmarkedet for levende svin og 34 procent af EU's samlede eksport - langt de fleste smågrise sælges til Tyskland.

Svinepest blandt vildsvin i Danmark

Det kan have store økonomiske konsekvenser for Danmark, hvis vildsvin rammes af afrikansk svinepest. For mens der kun er tre måneders karantæneperiode for udbrud i almindelige svinebesætninger, før et land officielt erklæres fri for afrikansk svinepest, så er der 1-2 års venteperiode ved udbrud i vildsvinebestande. Det samlede indtægtstab over en 12 måneders periode estimeres til at være mellem 3 og 5 milliarder kroner for de danske svineproducenter.

Et af de store spørgsmål ved udbrud af afrikansk svinepest er, hvor store karantænezoner omkring de smittede områder skal være. Samtidig afhænger de økonomiske konsekvenser af, om de store eksportmarkeder i Asien accepterer import uden for de smittede zoner eller lukker ned for al import for at sikre sig.

- Erfaringerne fra eksempelvis Belgien tyder på, at et realistisk scenarie er, at vigtige eksportdestinationer som Kina, Japan og Sydkorea lukker ned for import af svinekød fra hele Danmark, hvis der konstateres afrikansk svinepest - uanset om det konstateres i en almindelig svinebesætning eller blandt vildsvin, siger Tove Christensen, der er økonom fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Markedsforstyrrelser og prisforandringer

Ti EU-lande har siden starten af 2014 haft udbrud af afrikansk svinepest. Her viser erfaringerne, at et udbrud medfører markedsforstyrrelser, som i høj grad resulterer i prisforandringer.

- På den ene side mister det ramte land adgang til de lukrative markeder i Asien, hvilket betyder lavere eksportindtægter og en gennemsnitlig lavere eksportpris. Herudover overforsynes det europæiske marked med svinekød, hvilket får priserne i hele EU til at falde, forklarer Tove Christensen.

Udbrud af afrikansk svinepest i andre EU-lande kan også påvirke Danmark. På den negative side vil det give lavere priser i hele EU, fordi der er mere svinekød, som nu skal afsættes på det indre marked i stedet for at eksportere det ud af EU. Samtidig er det dog muligt at Danmark kan overtage nogle af det pågældende lands eksportmarkeder. Det er både er en gevinst for Danmark i form af nye indtjeningsmuligheder, og det reducerer prisfaldet for svineproducenter i hele EU, fordi der flyttes noget svinekød ud af EU igen.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også