Fortsat fald i forbruget af antibiotika

Seges Svineproduktion gør status på antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion i perioden 2014-2018. Konklusionen er, at antibiotikaforbruget til danske grise falder år for år.

For at give den mest retvisende beskrivelse af antibiotikaforbruget udregnes hvor mange doser der er anvendt til produktion af én gris fra fødsel til slagtning. Kilde: Seges Svineproduktion

Målt i doser antibiotika til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er forbruget i 2018 faldet med 18 procent i forhold til 2014. Det oplyser Seges Svineproduktion i en meddelelse.

I dansk svineproduktion arbejdes der dagligt på at sænke forbruget af antibiotika. Foruden den daglige indsats i staldene så investerer svineproducenterne hvert år midler af egen lomme i fælles forskning og udvikling, der skal øge sundheden og mindske medicinforbruget yderligere. Og forbruget falder år for år.

Opgørelsen af forbruget

For at give den mest retvisende beskrivelse af antibiotikaforbruget er det nødvendigt at tage højde for udviklingen i svineproduktionen samt hvilke typer antibiotika, der er anvendt. Det gøres ved at udregne hvor mange doser, der er anvendt til produktion af én gris fra fødsel til slagtning.

Seges Svineproduktion definerer en dosis således:

En dosis = mængde antibiotika anvendt til behandling af et kilo gris.

Opgørelsen over svineproduktionens størrelse er baseret på data fra Svineafgiftsfonden, mens data for forbrug af antibiotika er baseret på data fra Vetstat-databasen.

Fra Vetstat kan udtrækkes oplysninger om mængden af aktivt antibiotisk stof pr. milliliter eller gram produkt, samt dosis til behandling af et kilo gris. Disse data blev anvendt til at omregne forbruget til forbrug af aktivt antibiotisk stof og standarddoser.

Forbruget i gram og antal doser pr. produceret pattegris, pr. produceret smågris og pr. produceret slagtesvin er beregnet som totalt antal gram antibiotika og total antal doser, divideret med antal grise produceret i den pågældende kategori i perioden. Det samlede forbrug til produktion af en gris fra fødsel til slagtning er beregnet som summen af forbruget til produktion af en pattegris, en smågris og et slagtesvin, både som antal gram og antal doser.

Status på antibiotikaforbruget

Seges Svineproduktion har gjort antibiotikaforbruget i Danmark op. Opgjort som totalkiloforbrug i hele svineproduktionen, er antibiotikaforbruget i 2018 faldet med 13 % i forhold til 2014:

 

 

Antibiotika pr. produceret gris fra fødsel til slagtning:  

Antibiotika totalforbrug:

 

Doser

Gram

Antal doser (mio.)

Tons aktivt stof

2009

389

4,16

9.624

103,9

2014

315

3,35

8.007

85,8

2018

259

2,74

6.945

74,6

Reduktion i fht. 2009

33%

34%

28%

28%

Reduktion i fht. 2014

18%

18%

13%

13%

 

Kilde: Seges Svineproduktion

Læs også