Fortsat uændrede noteringer: - slagtekapacitet i Tyskland stadig begrænset

Der er ikke sket de store ændringer i noteringspriserne for svinekød i Europa, beretter Danske Svineproducenter i en kommentar.

På det europæiske slagtesvinemarked er opmærksomheden rettet mod Tyskland. Noteringerne er uændrede i de fleste EU-lande. Belgien fortsætter den svage tendens, som de er slået ind på. 

Virkningen af de to samtidige kriser - coronaen og afrikansk svinepest - resulterer i væsentlige markedsforskydninger i Tyskland. Presset på levendemarkedet stiger voldsomt. 

Udbuddet af slagteklare svin stiger, mens omsætningsmulighederne er fortsat begrænsede. De allerede bestående problemer i form af mangel på medarbejdere i forarbejdningsindustrien og manglende eksportmuligheder fik yderligere selskab af den manglende slagtedag, lørdag den 3. oktober, som er Tysklands genforeningsdag. 

Derudover blev der på Tönnies-slagteriet i Sögel bekræftet 81 coronatilfælde blandt medarbejderne. Allerede i slutningen af sidste uge neddroslede man slagtningerne i Sögel. Samtidig indførte man begrænsende foranstaltninger for befolkningen på grund af de stigende infektionstal. 

Stabile priser

Kødmarkedet i Tyskland ser overraskende stabilt ud. På grund af den begrænsede forarbejdningskapacitet er der ikke en pukkel af efterspurgte delstykker, og priserne er som minimum stabile. Fra andre EU-lande hører man, at de gunstige varer fra Tyskland trænger forstærket ind på markedet, og konkurrencen på det europæiske hjemmemarked er stor. De europæiske svinekødseksportører har dog et vigtigt es i ærmet overfor Kina. Efterspørgslen fra »Riget i midten« stilner ikke af, og Kina aftager store mængder. Dette medvirker til stabiliseringen af det europæiske prisfelt.

På det tyske marked stiger puklen af slagteklare svin som følge af de reducerede slagteaktiviteter. Det ødelæggende, lave noteringsniveau må dog ikke falde yderligere. Det er nødvendigt at handle i forhold til den situation hos landbrugsbedrifterne, som spidser til nu, skriver Danske Svineproducenter i kommentaren »Rundt i Europa«.

hka
 

Læs også