bannerPos

Kun væsentlige ændringer betyder ny logbog

Kun væsentlige ændringer – ikke alle ændringer – i planlægning af en lang dyretransport med for eksempel smågrise medfører krav om ny logbog, lyder det nu fra Fødevarestyrelsen. Det åbner for en meningsfuld dialog med myndighederne, mener advokat Hans Sønderby.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
20-08-2019 10:08
Fra Fødevarestyrelsen lyder det nu, at det kun er væsentlige ændringer i planlægningen af en transport, som betyder, at der skal udarbejdes ny logbog og en ny to-dages-frist træder i kraft. Ifølge advokat er dette dog langtfra nok.

Vil en grisetransportørvirksomhed på vej ud på en længere transport gerne skifte fra en godkendt lastbil til en anden, inden vognen begiver sig afsted, så må virksomheden gerne det, uden at der kræves ny logbog og dermed på ny vil gå 48 timer.

Fødevarestyrelsen anerkender nemlig nu, at det ikke er alle ændringer i planlægningen af en transport, som kræver ny logbog. Det oplyser Fødevarestyrelsen i et skriftligt svar til Effektivt Landbrug. Dog skal der stadig laves ny logbog, hvis man vælger helt at skifte transportvirksomhed.

- Sker der væsentlige ændringer i planlægningen, så skal der udarbejdes en ny logbog og en ny to-dages-frist træder i kraft. En væsentlig ændring er fx skift af transportvirksomhed, men ikke skift af køretøj. Da det konkrete køretøj ikke fremgår af logbogens del 1, kan transportvirksomheden frit vælge mellem deres køretøjer, forudsat at køretøjet mindst har det i logbogen angivne areal, er godkendt til dyrearten og har den krævede indretning, skriver embedsdyrlæge Anja Putzer.

Logbogens del 1 er den del, hvor transportørerne noterer planlægningen af transporten. Altså for eksempel hvor mange dyr der skal med, hvor den kører fra og hvor den skal hen. Som følge af nye regler, der trådte i kraft 1. juli i år, så skal Fødevarestyrelsen bruge to hele arbejdsdage på at kontrollere logbøgerne. Laver en transportør ændringer i logbøgerne, så skal der på ny bruges to hele arbejdsdage til at kontrollere ændringen.

Uforudsete hændelser

For nylig lød det i et skriftligt svar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) i Folketinget til Venstres Erling Bonnesen, at der dog også kan opstå force majeure-situationer, eksempelvis en chauffør, der bliver syg, hvor man må skifte transportvirksomhed uden, at en ny to-dages-frist træder i kraft.

Effektivt Landbrug har her spurgt Fødevarestyrelsen, hvordan det foregår i praksis, når det skal vurderes, at der er tale om en force majeure-situation. Fra Anja Putzer lyder det:

- Såfremt der inden for 2-dages fristen indtræffer uforudsete hændelser, kan Fødevarestyrelsen genoptage forhåndsvalideringen af en logbog. Fødevarestyrelsen foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af omstændighederne, og om ændringen af logbogen skal medføre en ny logbog, skriver hun.

Stadig i strid med EU-regler

Fra advokat Hans Sønderby, der har speciale i EU-ret, som tidligere har vurderet, at Fødevarestyrelsens strammere regler, når det kommer til logbøgerne før de lange dyretransporter, er på kant med EU-reglerne, lyder det, at han glæder sig over, at Fødevarestyrelsen nu anerkender, at kun »væsentlige« ændringer til transporten betyder ny logbog.

- Indtil nu har det lydt, at kravet er absolut, og at det kun er force majeure-tilfælde, som skal accepteres justeret. Det er et forkert juridisk synspunkt. Selvfølgelig skal alle uvæsentlige justeringer kunne foretages, og derfor glæder det mig, at de nu anerkender dette, lyder det fra advokaten, som mener, at det åbner for en meningsfuld juridisk dialog.

- Selvfølgelig skal alle uvæsentlige justeringer kunne foretages

HANS SØNDERBY, ADVOKAT MED SPECIALE I EU-RET

Han efterlyser dog klare indrømmelser på, hvornår en ændring er væsentlig eller uvæsentlig. Han er ikke enig med Fødevarestyrelsen i, at et skifte af transportørvirksomhed er en væsentlig ændring.

- Hvis de så mener, at skifte af transportør er en væsentlig ændring, er det efter min vurdering ikke i tråd med EU-retten, for alle de transportørvirksomheder som det her drejer sig om, er autoriseret i henhold til den samme EU-forordning. Transportørvirk-somhederne har papir på, at de kan det samme. Derfor er det naturligvis uden betydning for dyrenes velfærd, om det er den ene eller den anden EU-autoriserede virksomhed, som transporterer dem. Det, der påvirker dyrenes velfærd, er, om der er taget vare på dem under transporten efter EU-bestemmelserne, lyder det fra Hans Sønderby.

Ifølge advokaten er der nok hundredvis af småændringer, som er helt uden betydning for dyrenes velfærd. Udover transportvirksomhed er for eksempel antallet uden betydning. Om der er 500 eller 503 er ikke væsentligt for dyrenes velfærd, mener han. Når dyrenes transportegnethed er godkendt, kan dyrene flyttes, fastslår advokaten. 

- Det er vigtigt, at Styrelsen hurtigt får forholdt sig til dette. Eftersom dyrene er blandt taberne ved forsinkelser og stop, strider denne praksis mod EU-reglerne. Det er netop den diskussion, som er tilbage, og som er den helt afgørende nu, lyder det fra Hans Sønderby.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Dan Duck venter med millionretssag

Onsdag fik Dan Ducks direktør Hardy Eskildsen foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her skulle han redegøre for det særdeles kritisable forløb, som Fødevarestyrelsen kastede ham ud i med en fejlbehæftet kontrolrapport, der kostede kæmpe dele af julesalget.

Arla-mælk uden genmodificeret foder

Øget efterspørgsel i Europa og optimeret logistik er baggrunden for, at Arla fra 1. april 2021 beder alle sine danske konventionelle landmænd om at skifte til foder, der ikke er genmodificeret.

Coop vil fremme grøn omstilling blandt fødevareproducenter

Coop har lanceret et nyt initiativ, Coop Klimafunding. Det skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne.

Coop vil fremme den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter

Nu lancerer Coop et nyt initiativ, Coop Klimafunding, der skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne. Ansøg allerede nu om at blive en del af Coop Klimafunding.

Det tegner til at gødningsprisen skal op i 2020

Prisen for kvælstof har fundet sig et nyt lavpunkt og er så småt begyndt at stige igen. Med en oliepris der ligeledes peger op og med kornpriser der også går i vejret, så tyder det på at prisen for gødning skal stige i resten af 2020.

Prisen for sukker rebounder efter korrektion

Efter et halvt år med kraftig optur til prisen for sukker oplevede vi i sidste uge en større nedadgående priskorrektion. Men korrektion var kortvarig og allerede i denne uge er sukkerprisen atter med pil op.

Miljøministeren stopper jagt på fire truede fuglearter

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. Et enigt vildtforvaltningsråd står bag ministerens beslutning.

Landbrugskommissær afkræves svar ovenpå opsigtsvækkende melding

En række danske EU-parlamentarikere og en flok af deres udenlandske kolleger kræver svar fra EU’s landbrugskommissær Janusz Wojciechowski omkring meningen for Twitter-opdatering, hvor dansk svineproduktion bliver problematiseret.

Jerseymælk fra stald til forbruger

Lapp Valley Farm nær byen New Holland i Pennsylvania, USA, sælger is i lange baner fra sine 80 jerseykøer til kunder fra nær og fjern, fordi de selv laver 16 slags meget velsmagende is og giver kunderne en god oplevelse.
Side 1 af 1774 (35469 artikler)Prev1234567177217731774Next