bannerPos

Kun væsentlige ændringer betyder ny logbog

Kun væsentlige ændringer – ikke alle ændringer – i planlægning af en lang dyretransport med for eksempel smågrise medfører krav om ny logbog, lyder det nu fra Fødevarestyrelsen. Det åbner for en meningsfuld dialog med myndighederne, mener advokat Hans Sønderby.

Lasse Ege Pedersen

Nyhedsredaktør, Effektivt Landbrug
20-08-2019 10:08
Fra Fødevarestyrelsen lyder det nu, at det kun er væsentlige ændringer i planlægningen af en transport, som betyder, at der skal udarbejdes ny logbog og en ny to-dages-frist træder i kraft. Ifølge advokat er dette dog langtfra nok.

Vil en grisetransportørvirksomhed på vej ud på en længere transport gerne skifte fra en godkendt lastbil til en anden, inden vognen begiver sig afsted, så må virksomheden gerne det, uden at der kræves ny logbog og dermed på ny vil gå 48 timer.

Fødevarestyrelsen anerkender nemlig nu, at det ikke er alle ændringer i planlægningen af en transport, som kræver ny logbog. Det oplyser Fødevarestyrelsen i et skriftligt svar til Effektivt Landbrug. Dog skal der stadig laves ny logbog, hvis man vælger helt at skifte transportvirksomhed.

- Sker der væsentlige ændringer i planlægningen, så skal der udarbejdes en ny logbog og en ny to-dages-frist træder i kraft. En væsentlig ændring er fx skift af transportvirksomhed, men ikke skift af køretøj. Da det konkrete køretøj ikke fremgår af logbogens del 1, kan transportvirksomheden frit vælge mellem deres køretøjer, forudsat at køretøjet mindst har det i logbogen angivne areal, er godkendt til dyrearten og har den krævede indretning, skriver embedsdyrlæge Anja Putzer.

Logbogens del 1 er den del, hvor transportørerne noterer planlægningen af transporten. Altså for eksempel hvor mange dyr der skal med, hvor den kører fra og hvor den skal hen. Som følge af nye regler, der trådte i kraft 1. juli i år, så skal Fødevarestyrelsen bruge to hele arbejdsdage på at kontrollere logbøgerne. Laver en transportør ændringer i logbøgerne, så skal der på ny bruges to hele arbejdsdage til at kontrollere ændringen.

Uforudsete hændelser

For nylig lød det i et skriftligt svar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) i Folketinget til Venstres Erling Bonnesen, at der dog også kan opstå force majeure-situationer, eksempelvis en chauffør, der bliver syg, hvor man må skifte transportvirksomhed uden, at en ny to-dages-frist træder i kraft.

Effektivt Landbrug har her spurgt Fødevarestyrelsen, hvordan det foregår i praksis, når det skal vurderes, at der er tale om en force majeure-situation. Fra Anja Putzer lyder det:

- Såfremt der inden for 2-dages fristen indtræffer uforudsete hændelser, kan Fødevarestyrelsen genoptage forhåndsvalideringen af en logbog. Fødevarestyrelsen foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af omstændighederne, og om ændringen af logbogen skal medføre en ny logbog, skriver hun.

Stadig i strid med EU-regler

Fra advokat Hans Sønderby, der har speciale i EU-ret, som tidligere har vurderet, at Fødevarestyrelsens strammere regler, når det kommer til logbøgerne før de lange dyretransporter, er på kant med EU-reglerne, lyder det, at han glæder sig over, at Fødevarestyrelsen nu anerkender, at kun »væsentlige« ændringer til transporten betyder ny logbog.

- Indtil nu har det lydt, at kravet er absolut, og at det kun er force majeure-tilfælde, som skal accepteres justeret. Det er et forkert juridisk synspunkt. Selvfølgelig skal alle uvæsentlige justeringer kunne foretages, og derfor glæder det mig, at de nu anerkender dette, lyder det fra advokaten, som mener, at det åbner for en meningsfuld juridisk dialog.

- Selvfølgelig skal alle uvæsentlige justeringer kunne foretages

HANS SØNDERBY, ADVOKAT MED SPECIALE I EU-RET

Han efterlyser dog klare indrømmelser på, hvornår en ændring er væsentlig eller uvæsentlig. Han er ikke enig med Fødevarestyrelsen i, at et skifte af transportørvirksomhed er en væsentlig ændring.

- Hvis de så mener, at skifte af transportør er en væsentlig ændring, er det efter min vurdering ikke i tråd med EU-retten, for alle de transportørvirksomheder som det her drejer sig om, er autoriseret i henhold til den samme EU-forordning. Transportørvirk-somhederne har papir på, at de kan det samme. Derfor er det naturligvis uden betydning for dyrenes velfærd, om det er den ene eller den anden EU-autoriserede virksomhed, som transporterer dem. Det, der påvirker dyrenes velfærd, er, om der er taget vare på dem under transporten efter EU-bestemmelserne, lyder det fra Hans Sønderby.

Ifølge advokaten er der nok hundredvis af småændringer, som er helt uden betydning for dyrenes velfærd. Udover transportvirksomhed er for eksempel antallet uden betydning. Om der er 500 eller 503 er ikke væsentligt for dyrenes velfærd, mener han. Når dyrenes transportegnethed er godkendt, kan dyrene flyttes, fastslår advokaten. 

- Det er vigtigt, at Styrelsen hurtigt får forholdt sig til dette. Eftersom dyrene er blandt taberne ved forsinkelser og stop, strider denne praksis mod EU-reglerne. Det er netop den diskussion, som er tilbage, og som er den helt afgørende nu, lyder det fra Hans Sønderby.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Landboformand roser miljøminister

Miljøminister Lea Wermelin (S) får ros af landboformand Frede Lundgaard Madsen for at ville sikre bedre data for spildevand. Han undrer sig dog over, at ministeren så skråsikkert fastholder, at spildevand kun står for 1 til 2 procent af den samlede kvælstofforurening.
Side 1 af 1636 (32716 artikler)Prev1234567163416351636Next