bannerPos

Svinenoter: Minimumstillæg er ude af UK-kontrakter

04-09-2019 10:38

Danish Crowns bestyrelse har godkendt en justering af den nuværende kontrakt på UK-grise, som opdaterer konceptet, så det i højere grad er klar til fremtiden på det britiske marked. Det betyder, at der fremadrettet ikke længere vil være et minimumstillæg skrevet ind i kontrakten.

- Den øgede usikkerhed omkring det britiske marked giver anledning til at justere på formuleringerne i afregningsreglerne for UK-grise. Derfor vil der i den nye kontrakt ikke længere fremgå et minimumstillæg. Tillægget vil fortsat fremgå af Danish Crowns hjemmeside, og det kan justeres med en måneds varsel, siger Asger Krogsgaard, der er næstformand i Danish Crowns bestyrelse.

- Det betyder ikke, at tillægget står foran en nedjustering, men da ingen kan sige, hvilken effekt Brexit vil få for det engelske marked, er vi nødt til at forberede os på alle scenarier.

Samtidig skal der kigges på Englandsgrise Standarden, da kunderne til konceptet stiller krav til produktionen.

- Kunderne til Danish Crowns koncepter udvikler sig hele tiden, og derfor skal vi udvikle os sammen med dem. England er fortsat et strategisk vigtigt marked for Danish Crown med store kunder som Tesco, Asda, osv. Kunderne kontrollerer os løbende, og nye kundekrav betyder, at vi er ved at lave mindre tilrettelser af Englandsgrise Standarden, som vi forventer at have klar sidst på året, siger Asger Krogsgaard.

Analyse af hjemmeblandet foder får dine smågrise til at gro

- Årets høst bliver markant anderledes end sidste år. Derfor er det en helt ny verden igen for jeres grise, lyder det fra svineavlskonsulent hos LMO, Jonas Bøge Breinholt, i den seneste udgave af nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

- Vi har på det sidste lavet mange analyser af færdigt foder, og disse prøver viser, at der nemt kan være 1-1,5 procent i forskel på råprotein-procent i forhold til recepten, normalt højere. Det betyder, at hvis du forventer at fodre dine smågrise med en skåneblanding, så får de i stedet en blanding tæt på normsættet.

Rådet fra LMO til hjemmeblandere er derfor, at der skal udtages foderprøver af det færdige foder (især die- og smågriseblandinger). Prøverne afleveres hos et foderstoffirma, der kan foretage analyse på færdigfoder. Analysen kan hurtigt fortælle, om det ønskede proteinindhold er i blandingen, og om træstofindholdet er så afvigende, at der er tvivl om FE-indholdet.

- Hvis der er 0,5-1 procent afvigelse i råproteinprocent, er det vigtigt, at I tager handling på det. Enten ved at få lavet en foderlade-gennemgang, så vi kan finde fejlen, eller rette recepten, lyder anbefalingen fra Jonas Bøge Breinholt.

Øg slutfoderstyrken og øg slagtevægten

Med det gunstige bytteforhold mellem foder og svinekød, som er i øjeblikket, gælder det om at lave grisene så tunge, som muligt indenfor miljøgodkendelsens rammer.

Ifølge konsulenterne hos SvineRådgivningen så ligger den optimale slagtevægt over 90 kilo, uanset om man leverer til Danish Crown eller Tican, og for at opnå dette skal tilvæksten være så høj som mulig.

- I stalde med vådfoder arbejdes først og fremmest med at øge fodertildelingen i starten af vækstperioden, men også slutfoderstyrken skal øges, så grisene ikke vokser unødig langsomt sidst i vækstperioden, lyder anbefalingen i det seneste SvineNyt.

Ifølge konsulenterne, så skal slutfoderstyrken i øjeblikket øges til 3,20 FE/dag. Det vil tage toppen af kødprocenten, men foderforbruget vil kun øges marginalt. Den omkostning er dog meget lille i forhold til gevinsten ved at øge slagtevægten.

Markedspodcasten - Hvede og det sorte guld

Markedsanalytiker Peter Arendt fra MinAgro - og chefredaktør Jacob Lund-Larsen - gør dig klogere på, hvordan du bør agere ude på markedet. I denne uge ser vi en hvedepris, der har brudt i opadgående retning, vi taler selvfølgelig om de stadigt høje svinepriser, rapsen samt om køb af olie.

Økoeksporten faldet med 46 millioner kroner

Økoeksporten er faldet med 46 millioner kroner i 2018, mens importen er steget med 500 millioner kroner. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De belgiske landmænd er tilfredse med deres individuelle kvælstofregulering

Belgisk landboforeningsformand er overrasket over mængden af efterafgrøder i Danmark.

- Vi lider fortsat under uændrede restriktioner

- Hvorfor skal hele Belgien fortsat være én stor zone, så Kina og andre oversøiske markeder ikke vil købe vores svinekød, spørger svineproducent Paul Cerpentier.

Vinterhvedens lange vækstsæson udnyttes bedst ved tidlig såning

Landskonsulent fremlagde forsøgsresultater i vinterhvede og fremhævede tidlig såning som en vej til højere udbytter.

Så vårbyggen tidligt men vent på et ordentligt såbed

Landskonsulent er imponeret over udbyttestigninger i vårbyg og minder om vigtigheden af at så tidligt i et godt såbed for at få gode, stabile udbytter.
Side 1 af 1716 (34307 artikler)Prev1234567171417151716Next