Nu kan du søge om tilskud til løsdrift i farestalde

I går åbnede Landbrugsstyrelsen for ansøgningen til tilskudsordningen til at etablere løsdrift i farestalde. Du kan søge frem til 30. august 2018.

Du kan søge om tilskud til at etablere løsdrift i dine farestalde fra den 15. juni til den 30. august 2018.

Farestaldsordningen 2018 har to indsatsområder:

Den første er nybygning af farestalde med løsdriftsstier, herunder tilbygning til eksisterende stalde. Puljen til nybygning er på 14 millioner kroner.

Den anden er ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde. Puljen til ombygning er på 4 millioner kroner.

- Når vi skal give tilskud, prioriteter vi ansøgningerne efter den gennemsnitlige størrelse på stierne og andelen af fast gulv. Det vil sige jo større sti og andel med fast gulv, desto større chance har du for at få tilsagn om tilskud.

- Det er vigtigt, at du angiver den stistørrelse, som du planlægger at opføre. Hvis du bygger mindre stier, kan det medføre, at vi må nedsætte dit tilskud helt eller delvist, når vi kommer og afsyner dit projekt, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

 

Tilladelser

Landbrugsstyrelsen skal ikke længere se miljøgodkendelse eller byggetilladelse, når du søger om tilskud.

- Men for at sikre, at dit projekt kan gennemføres inden for projektperioden, er det fortsat en god idé at få styr på tilladelserne i god tid. Du skal nemlig indsende dokumenterne, når du søger om udbetaling, lyder det.

Farestaldsordningen bidrager til målsætningerne i »Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin«, som har det mål, at 10 procent af diegivende søer skal gå i løsdrift i farestalden i 2020.

Søer opstaldes cirka en uge før forventet faring i farestien og bliver der, frem til pattegrisene afvænnes. I en faresti med løsdrift kan soen frit bevæge sig rundt i stien før og mens pattegrisene dier. Det er dog muligt at benytte beskyttelsesbøjler i op til fire dage efter faring.

Du kan læse mere om tilskudsordningen og hvordan du søger på tilskudsguiden.

Læs også