Svinenoter: Nye muligheder på Landbrugsindberetningen.dk

FVST indsamler løbende data om medicinforbruget og dødelighed i de danske svinestalde, men antibiotikaforbruget har indtil nu kun været forbeholdt besætningsdyrlægen og dødeligheden har været fulgt via besætningsdata.

Ifølge LVK, så kan du nu også som producent følge begge parametre på Landbrugsindberetningen og se hvor din/jeres besætning ligger.

FVST vil på baggrund af niveauet graduere sodødelighed og medicinforbruget. Det meddeler LVK-dyrlægerne i deres nyhedsbrev.

Rutinemæssig kontrol af ventilationen

I alle mekanisk ventilerede stalde er der krav om både alarmanlæg og nødventilation og anlægget skal kontrolleres løbende.

- Du skal kontrollere, at alarmen virker som den skal (opringning til aktive telefonnumre på alarmlisten) og at nødopluk fungerer – gerne hver uge.

Opfordringen kommer fra svinekonsulent Rie Krukow fra LMO. I nyhedsbrevet »Trynekontakten« påpeger hun, at hvis der konsekvent kontrolleres hver uge, så minimeres risikoen for at opleve ventilationssvigt med de ubehagelige følger, det kan have.

- Det er endvidere vigtigt, at overbrusningen kører, så grisene har mulighed for at blive kølet ned. Vær gerne i stalden når overbrusningen kører – for eksempel sidst på eftermiddagen, hvor der er rigtig varmt i stalden – så du kan se, om alle grise kan nå at komme »under bruseren«, påpeger konsulenten.

Arbejdsmiljø omkring fodersiloen

Seges Svineproduktion meddeler, at vidensiden om arbejdsmiljø er opdateret, så den nu også indeholder opdateret viden om arbejdsmiljøet i og omkring siloen.

Som landmand skal du sørge for, at din silo er i forsvarlig stand, hver gang du får leveret foder.

Du skal også sørge for, at adgangsvejen til siloanlægget er ryddet, så chaufføren kan komme sikkert til og fra stedet. Om vinteren betyder det også, at der er ryddet for sne og is.

Seges har netop opdateret vidensiden om arbejdsmiljø til også at indeholde gode råd til at sikre et godt arbejdsmiljø i og omkring siloen.

Find den opdaterede side med gode råd og vejledning via svineproduktion.dk.

Læs også