Øget kontrol hos Hattings KS-stationer

Overvågningen skærpes, og kravene til smittebeskyttelse på KS-stationer øges som følge af PRRS-udbruddet hos ornestationen i Horsens.

Siden PRRS-udbruddet hos Hattings ornestation i Horsens, har Hatting jævnligt fulgt op på deres hjemmeside med en status til kunderne. Den 30. oktober har de meldt ud, hvordan de fremover vil sikre en øget smittebeskyttelse. wHer skriver de i en meddelelse:

»I samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion er DanBred-KS-selskaberne blevet enige om yderligere overvågning og øgede krav til smittebeskyttelse på KS-stationer. Hatting øgede allerede i begyndelsen af september overvågningen ved at indføre PCR-test, som tester for PRRS-virus, således, at der har været undersøgt for både antistoffer og PRRS-virus.

Fremover øges kontrollen til blodprøvning ugentlig på de PRRS-frie KS-stationer med PCR-test og test for antistoffer hver anden uge. Samtidig øges antallet af testede orner. Dette betyder, at en mulig smitte opdages meget hurtigere, og mindsker risikoen for PRRS-smitte med sæden ganske betydeligt. Vi PCR-tester kun på blod, da det er meget mere sikkert end sæd, fordi virusmængden er ca. 1000 gange større i blodet end i sæden hos en ny-smittet orne.

I den nye aftale er der skærpede krav til KS-stationer, som ligger tættere end 1 km på andre svinebesætninger. Hatting har selv valgt at etablere luftrensning med filtre på indsugningsluften på de væsentligste KS-stalde i 2020.

Dette gør vi for at skabe yderligere sikkerhed - belært af smitten på KS-stationen i Horsens. Hattings KS-stationer ligger i forvejen isoleret. På næsten alle afdelinger skal vi ud på 2 km, før vi har reel svineproduktion.

Desuden er opsat yderligere krav til smittebeskyttelse ved den daglige drift på KS-stationerne. Krav som går ud over hvad Fødevarestyrelsen kræver og mere end det Hatting allerede har iværksat.

Omkostningerne til disse tiltag beløber sig for Hattings vedkommende til 0,90 kr. pr. sædportion. Dette vil blive opkrævet særskilt pr. 1. november. Beløbet er foreløbigt, men vi forventer, at det kan reduceres i løbet af 2020.

Der kan naturligvis ikke udstedes garantier for, at en KS-station ikke smittes med PRRS, men risikoen må nu anses som værende meget, meget mindre.«

cab

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også