Overhold tilbageholdelsestiden ved slagtning af »grillgrise«

Fødevarestyrelsen har konstateret, at et stigende antal landmænd leverer grillgrise med en vægt helt ned til 10 kilo til slagtning. Det må man gerne, så længe man sørger for, at tilbageholdelsestiden efter behandling med lægemidler er overholdt.

Samtidig har Fødevarestyrelsen konstateret, at der til en stor del af de besætninger, der har leveret grillgrise til slagtning, er ordineret lægemidler med det aktive indholdsstof toltrazuril. Lægemidler med toltrazuril anvendes til behandling mod coccidiose, når grisene er få dage gamle. Lægemidler med toltrazuril har en lang tilbageholdelsestid varierende mellem 53 og 78 dage. Det betyder, at hvis en gris behandles med toltrazuril, når den er få dage gammel, og efterfølgende slagtes, når den vejer 10-30 kilo, så er der meget stor sandsynlighed for, at tilbageholdelsestiden ikke er overholdt.
Hvis dyr leveres til slagtning uden at tilbageholdelsestiden er overholdt, er der betydelig risiko for, at de indeholder lægemiddelrester over de fastsatte grænseværdier, hvilket indebærer en risiko for fødevaresikkerheden og folkesundheden.

Fødevarestyrelsen oplyser i nyhedsbrevet »Faglige nyheder til svinedyrlæger«, at det er landmandens ansvar at sørge for, at hun eller han ikke leverer dyr til slagtning, der er omfattet af en tilbageholdelsestid. Overtrædelser af reglerne vil blive sagsbehandlet af Fødevarestyrelsen og passende sanktioneret.

Læs også