Projekt nedkæmper dødelighed i farestalden

Projektet »PattegriseLIV 2.0« er et samarbejde mellem Seges og de lokale rådgivere, der skal nedbringe dødeligheden i farestalden med 20 procent i 2020.

Mads Waidtløw		Pernille Sloth Christensen

Af chefkonsulent i SvineXperten Mads Waidtløw og svinerådgiver Pernille Sloth Christensen

I de sidste 4 måneder har næsten 60 grisebesætninger over hele landet kæmpet med at nedbringe dødeligheden i farestalden i det projekt, der hedder PattegriseLIV 2.0.

Projektet er et samarbejde mellem Seges’ svineproduktion og de lokale svinerådgivninger.

Ud over traditionelle rådgivningsbesøg er deltagerne også opdelt i staldskoler, hvor man besøger hinanden på skift.

Alt dette er med til at opretholde motivation, tænke nyt, få sparring fra rådgiver og kollegaer.

Forandring starter i egne stalde

Især motivation og viljen til at opnå højere overlevelse blandt pattegrisene er noget, alle de 9 deltagende besætninger i SvineXperten har til fælles.

Det at være sammen om et projekt, kunne drøfte simple arbejdsgange, komme rundt i besætninger og se med egne øjne, hvordan tingene gøres, er noget der giver mod, håb og vilje til forandring hjemme i egne stalde.

Som en landmand udtalte: Jeg har ikke været ude og se andre grise end mine egne i nu 25 år, og det kan jeg nu se, har været en stor fejl.

Af praktiske tiltag ude i besætningerne er især at sikre optimal varme, til de nyfødte grise i stor fokus. Der arbejdes med forhæng af papir eller plastik på huler. Højere watt i varmepærer til de helt små, nyfødte grise. Og ellers oplæres staldpersonalet til at se på grisenes adfærd. Grisene viser os jo selv deres behov ud fra måden, de fordeler sig i hulerne.

Optimal optagelse af råmælk

Personalet i svinebedrifter skal sikre sig at grise overlever de første otte timer, inden de flyttes. Dermed sikrer man sig, at grisen har optaget nok råmælk og har fået den immunitet, den skal bruge resten af dens liv.

Et tiltag til at sikre, at pattegrisene får råmælk, er at vente med at flytte de grise, der er født om aftenen til ammesøer næste morgen. Derudover kan splitmalkning være nødvendigt for at sikre grisene mulighed for en plads ved yveret.

Energitilskud til de nyfødte grise

Det betaler sig at gøre en indsats så tidligt som muligt med ekstra energitilskud til de nyfødte grise. Gerne 4 gange i løbet af dagen, både aften og nat.

Derudover er det vigtigt med en god arbejdsplanlægning, så man altid har styr på, hvem der gør hvad på de givne tidspunkter. Det er vigtigt at udarbejde arbejdsplaner og arbejdsbeskrivelser.

Det giver både de nyfødte grise en bedre chance for overlevelse, men det gør også arbejdsgangen lettere. Det bliver lettere at overtage en afdeling eller blive oplært, og man undgår unødvendige fejltagelser. Også selv om det er weekend, hvilket ofte er en medvirkende faktor til højere dødelighed blandt pattegrisene.

USK finder dødsårsag

Pattegrise USK er et fantastisk værktøj til at få obduceret de døde grise, og derved få klargjort hvad de egentlige dødsårsager er.

På den måde bliver man sikker på, hvad grisene dør af, og det giver anledning til konkrete tiltag, der kan sættes i værk på bedriften.

For eksempel kan blodforgiftning kan være en svær modspiller, men via USK’en kan det vise sig, at forgiftningen kommer fra tandslibning.

Læs også