Rekombination af PRRS- stammer overrasker ikke

Producenten af Suvaxyn PRRS MLV samarbejder med (DTU) Veterinærinstituttet for at identificere den nye PRRS-virusstammes oprindelse fra Hatting-udbruddet.

Zoetis, der er producent og indehaver af markedsføringstilladelsen af Suvaxyn PRRS MLV, udtaler i en pressemeddelelse, at de er opmærksom på de laboratorieundersøgelser, som er foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) af nye rekombinanter af en PRRS – Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome-virusstamme, der påvirker Hattings ornestation i Horsens.

Ifølge Zoetis er der rigelige beviser for, at rekombination forekommer rutinemæssigt mellem stammer – enten felt- eller vaccinestammer – inden for PRRSV-1 og PRRSV-2. Dette taget i betragtning er DTU’s fund ikke overraskende og stemmer overens med tidligere publicerede data for andre PRRS-vacciner.

- Det har høj prioritet for Zoetis at forstå rekombinationen af denne komplekse sygdoms stamme. Vi samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Veterinærinstituttet for at identificere den nye PRRS-virusstammes oprindelse, meddeler medicinalproducenten, der samtidig påpeger, at de prioriterer forskning, udvikling, registrering, fremstilling og levering af højkvalitetsprodukter til dyrlæger og producenter ud fra et stærkt engagement i deres forretning.

Opfylder alle krav

Suvaxyn PRRS MLV er godkendt af de regulerende myndigheder i Europa, og markedsførings-tilladelsen opfylder alle sikkerhedskrav. Vaccinen er til aktiv immunisering af klinisk raske grise fra de er en dag gamle – i et PRRS-virus kontamineret miljø for at reducere virus i blodet og virus-udskillelse i næsesekret som følge af infektion med europæiske stammer af PRRS-virus (Type 1).

Zoetis giver følgende anbefalinger til brugere af Suvaxyn PRRS MLV: Følg omhyggeligt vejledningen på produktets indlægsseddel – og anbefalingerne fra din dyrlæge. Vaccinér ikke i PRRS-negative besætninger – eller grise, der ikke er raske. Bemærk, at Suvaxyn PRRS MLV er godkendt til søer, gylte og pattegrise, og brug ikke forskellige MLV-vacciner i samme besætning på samme tid. Det påpeges desuden, at det endelige mål bør være sanering af PRRS-virus i besætningen.

Der er ikke tale om en ny vaccine – Globalt er der solgt over 15 millioner doser af Suvaxyn PRRS MLV, siden den første introduktion i Europa i november 2017.

cab

Læs også