Seges-samarbejde øger antallet af levendefødte grise

En videns- og erfaringsdeling mellem Seges Svineproduktion og svineproducenter har sikret bedre malkeegenskaber og et højere antal levendefødte grise.

Svineproducent Jeppe Haubjerg har fokus på at skabe de bedste rammer for søerne. Sammen med Seges Svineproduktion har han derfor arbejdet med at justere det foder, poltene får, inden de skal løbes.

Det er en del af projektet ”Barometerbesætninger” hos Seges Svineproduktion, hvor viden deles og testes i svineproducenternes arbejde i praksis.

- Det er en vigtig prioritet for os at sikre, at den viden, vi genererer hos Seges Svineproduktion giver resultater på staldgangen. Hele essensen af det her projekt er at følge implementeringen af nyeste viden til dørs og bidrage til at implementere bedste praksis, også når fodringsanlæg og staldindretning udfordrer, siger Thomas Sønderby Bruun, specialkonsulent i foder hos Seges Svineproduktion.

Sammen har Seges Svineproduktion og Jeppe Haubjerg set nærmere på poltenes vækst før inseminering og lagt en plan for, hvordan rygspæktykkelsen skal øges. Resultaterne viser indtil videre, at der malkes bedre og er flere levendefødte, når man tilføjer mere energi og mindre protein i foderet.

- Da vi startede, kunne vi se, at både polte og søer havde for lidt rygspæk ved løbning, og det samme gjaldt vores søer ved faring. Det lavede vi om på for at se, hvordan det ændrede deres malkeevne, og resultatet var, at der er en klar sammenhæng mellem, hvor tykt deres rygspæk er, når de bliver løbet, og deres effektivitet bagefter, fortæller Jeppe Haubjerg.

Samarbejdet og de såkaldte barometerbesætninger fortsætter i 2020.
Der er otte besætninger med i projektet. De er alle valgt ud fra forskellige fodringsanlæg og staldsystemer, og er alle besætninger med høj produktivitet.

Læs også