bannerPos

Stort set uændret svinebestand

Der har været en ganske lille stigning på slagtesvin fra 1. kvartal 2019 til 2020. Arkivfoto: Anne Wolfenberg

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
17-02-2020 09:52
Danmarks Statistik har opgjort antallet af svin i Danmark pr. 1. kvartal i år. Tallene viser, at den samlede svinebestand i Danmark var 12,7 mio. svin 1. januar 2020, hvilket er en smule over sidste års niveau.

En stigning på 86.000 svin er, hvad det kan blive til.

Danmarks Statistik har for nyligt opgjort sine kvartalstal over slagtesvin i Danmark, og tallene viser, at der fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 er kommet små 0,7 procent flere svin til de danske stalde.

Så selvom nogle måske kunne have forventet, at der ville have været en stigning set i lyset af den afrikanske svinepest i Asien og de generelt tårnhøje priser, er dette altså ikke tilfældet.

Tyder på flere senere på året

I forhold til tællingen 1. januar 2019 er der lidt flere drægtige søer og gylte samt en stigning i antal pattegrise pr. diegivende so, hvilket tyder på flere smågrise senere på året og muligvis også flere slagtesvin, hvis smågrisene ikke bliver eksporteret til opfedning i udlandet.

Danmarks Statistik beretter, at den seneste svinetælling i Tyskland viser, at der er to procent færre svin her i forhold til for et år siden. Bestanden af svin var i november sidste år på godt 26 millioner i Tyskland.

De samlede tal i Danmark er som følger:

Der var 1.028.000 søer, hvilket er 0,8 pct. flere end sidste år. Heraf var 209.000 diegivende søer, som havde i snit små 12,5 pattegrise, hvilket svarer til 2.609.000 pattegrise i alt. Der var 5.862.000 smågrise og 2.997.000 slagtesvin.

Ikke de store udsving

Danmark har gennem flere år haft en stor eksport af levende smågrise primært til Tyskland og Polen, som modtager langt de fleste af grisene til opfedning. I 2019 var eksporten på 15,2 mio. svin, hvoraf 98 pct. var smågrise, mens der i 2018 blev eksporteret 14,7 mio. levende svin, hvoraf 98 pct. var smågrise.

Den højere eksport af svin har medført, at der er et fald i antal slagtede svin, hvor der blev slagtet 16,7 mio. svin i Danmark i 2019 mod 18,0 mio. i 2018.

Inden for de seneste 20 år har der generelt set ikke været de store udsving i forhold til antallet af svin. Det højeste antal i 1. kvartal i denne periode var i året før finanskrisen for alvor slog igennem. I 1. kvartal 2007 var der således 13,6 svin i Danmark.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next