Stort set uændret svinebestand

Danmarks Statistik har opgjort antallet af svin i Danmark pr. 1. kvartal i år. Tallene viser, at den samlede svinebestand i Danmark var 12,7 mio. svin 1. januar 2020, hvilket er en smule over sidste års niveau.

En stigning på 86.000 svin er, hvad det kan blive til.

Danmarks Statistik har for nyligt opgjort sine kvartalstal over slagtesvin i Danmark, og tallene viser, at der fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 er kommet små 0,7 procent flere svin til de danske stalde.

Så selvom nogle måske kunne have forventet, at der ville have været en stigning set i lyset af den afrikanske svinepest i Asien og de generelt tårnhøje priser, er dette altså ikke tilfældet.

Tyder på flere senere på året

I forhold til tællingen 1. januar 2019 er der lidt flere drægtige søer og gylte samt en stigning i antal pattegrise pr. diegivende so, hvilket tyder på flere smågrise senere på året og muligvis også flere slagtesvin, hvis smågrisene ikke bliver eksporteret til opfedning i udlandet.

Danmarks Statistik beretter, at den seneste svinetælling i Tyskland viser, at der er to procent færre svin her i forhold til for et år siden. Bestanden af svin var i november sidste år på godt 26 millioner i Tyskland.

De samlede tal i Danmark er som følger:

Der var 1.028.000 søer, hvilket er 0,8 pct. flere end sidste år. Heraf var 209.000 diegivende søer, som havde i snit små 12,5 pattegrise, hvilket svarer til 2.609.000 pattegrise i alt. Der var 5.862.000 smågrise og 2.997.000 slagtesvin.

Ikke de store udsving

Danmark har gennem flere år haft en stor eksport af levende smågrise primært til Tyskland og Polen, som modtager langt de fleste af grisene til opfedning. I 2019 var eksporten på 15,2 mio. svin, hvoraf 98 pct. var smågrise, mens der i 2018 blev eksporteret 14,7 mio. levende svin, hvoraf 98 pct. var smågrise.

Den højere eksport af svin har medført, at der er et fald i antal slagtede svin, hvor der blev slagtet 16,7 mio. svin i Danmark i 2019 mod 18,0 mio. i 2018.

Inden for de seneste 20 år har der generelt set ikke været de store udsving i forhold til antallet af svin. Det højeste antal i 1. kvartal i denne periode var i året før finanskrisen for alvor slog igennem. I 1. kvartal 2007 var der således 13,6 svin i Danmark.

Læs også