Svinebestanden er steget betydeligt i Danmark

De forbedrede priser på svinekød er formentlig medvirkende til, at svinebestanden i det sidste år er steget med næsten fem procent.

Svinebestanden er steget betydeligt i Danmark det seneste år. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede svinebestand den 1. juli 2020 var på 13,2 millioner svin, hvilket er 4,9 procent mere end på samme tidspunkt sidste år. 

Stigningen skyldes, at der er en god økonomi i svineproduktionen pga. kraftigt stigende priser på svin siden foråret 2019 og de tre første måneder af 2020 på grund af afrikansk svinepest i blandt andet Kina. 
Selv om priserne er faldet siden Covid-19 nedlukningen og dermed mindre efterspørgsel på svinekød på verdensplan, er det først her i juni 2020, at noteringen på slagtesvin er lavere end for et år siden. Prisen ligger dog forsat pænt over gennemsnits prisen i 2018, hvor svineproduktionen havde en god økonomi.

Det er primært antallet af slagtesvin på 50 kg og over, der har været katalysatoren for fremgangen. 1. juli var der 3,1 millioner slagtesvin over 50 kg i Danmark. Der var 1.035.000 søer, hvilket er 2,2 pct. flere end sidste år. Heraf var 215.000 diegivende søer, som havde i snit 12,6 pattegrise, dvs. 2.699.000 pattegrise i alt. Der var 6.092.000 smågrise og 3.104.000 slagtesvin.

hka

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også