Svinenoter: Vær opmærksom på meldrøjer

- Der er fundet meldrøjer i rug i nogle besætninger, og det er normalt noget, vi sjældent finder.

Advarslen kommer fra Ø-Vet, der i deres seneste nyhedsbrev kommer med en række anbefalinger:

- Vi anbefaler, at søer ikke fodres med foder med meldrøjer, samt at slagtesvin maksimalt får en mængde, der svarer til 500 ppm svarende til 7-18 meldrøjer pr. kg rug.

- Hvis der er et parti foder, hvor der er konstateret meldrøje, kan dette renses - der kan fjernes op til 82 procent af de meldrøje-inficerede kerner. Der findes ingen toksinbindere til meldrøjer.

Symptomer ved meldrøjeforgiftning er forstyrrelser i centralnervesystemet samt hæmning af blodgennemstrømningen i kroppens yderste del, resulterende i reduceret foderoptag og tilvækst, aborter og mælkemangel hos søer samt vævsdød på pattespidserne, ørerne og halerne.

Kundemøde på Kannikegård

Onsdag den 9. oktober klokken 14-18 inviterer LVK Svinedyrlægerne Øst til kundemøde på Kannikegård, Rønnevej 1 i Aakirkeby.

På mødet vil Simon Aakerblom blandt andet give en status efter første år med lange haler hos Bornholmergrisen, Jacob Brandt Hansen og Christian Christoffersen vil fortælle om erfaringerne med mælkekopper, og så vil Rikke Nielsen og Claus Heisel komme ind på valget af den rigtige influenza-strategi samt status på PRRS smitte fra Hatting.

Efter en kaffepause står Henrik Balleby og Trine Månsson for indlægget »Jern og cocciose-behandling i ét stik?«, hvorefter Jacob Dall, Vilofoss, vil bidrage med aktuelt om smågrisefodring.

Dagen afsluttes med en opsamling og afrunding efterfulgt af spisning (steg af Bornholmer-gris).

Mødet er gratis for alle, men af hensyn til opdækning, kaffe og bespisning, vil dyrlægerne gerne have en tilmelding senest den 2. oktober. Tilmelding via mail: lvk@lvk.dk eller pr. telefon til LVK’s kontor.

Erfagruppe for farestaldsansvarlige

Skal din farestald med i eliten?

Seniorrådgiver, Karina Mikkelsen, SvineRådgivningen, starter nu en erfa-gruppe op for dansktalende farestaldsansvarlige.

Møderne er med staldbesøg og fokus på management, praktik og struktur.

Ifølge SvineRådgivningens Facebookside så afholdes første møde i gruppen sidst i november.

Information fra fødevarestyrelsen

Ifølge dyrlægerne hos Ø-Vet, er det ved direkte transport til udlandet muligt at aftale med dyrlægen fra Fødevarestyrelsen, at man har en linje, hvortil dyrene må gå, inden de ses som dyr, landmanden har vurderet transportegnede. Denne linje kan laves ved at sætte en lægte i cirka 50-60 centimeters højde, som er dertil, hvor dyrene må gå, indtil de bliver kontrolleret af dyrlægen.

Dyrlægerne gør desuden opmærksom på, at der i den kommende tid er mere fokus på sodødelighed i fødevarestyrelsens kontroller. Der skal laves handlingsplaner for sænkelse af denne, hvis den er over 14 procent i besætningen.

Ifølge Ø-Vets nyhedsbrev, kan besætningsdata findes inde på www.landbrugsindberetning.dk. På denne side er der en guide til, hvordan du trækker dine data med antibiotika og dødelighed.

 

Læs også