Antallet af avlssøer i DanAvl er intakt

Der er nu rekrutteret seks nye avlere til DanAvl. Samtidig får nogle af de eksisterende avlere flere racer at arbejde med. Det betyder, at der er den ønskede populationsstørrelse i avlskernen i alle tre DanAvl-racer, selvom nogle avlere ikke valgte at indgå i det nye DanAvl.

På trods af at DanAvl mistede en række avlere, som ikke kunne se sig selv i det nye DanAvl‐setup, har det hurtigt vist sig, at der stod nye kræfter klar til at overtage og løfte opgaven. Avlskontrakterne fra de ophørte avlere er blevet fordelt på seks nye avlere, som alle er opformeringsbesætninger i dag, samt hos nogle af de fortsættende avlere.

I en pressemeddelelse skriver Landbrug & Fødevarer, at det også kræver en stor avlskerne med de bedste, renracede dyr for at kunne have konstant stor avlsfremgang. Jo større avlskerne man har, desto større avlsfremgang kan man lave. Er der for få dyr i avlskernen, kan det give indavl og hæmme avlsfremgangen. Så det var af gørende betydning hurtigt at få avlskernen op på det ønskede antal søer. Derfor er de nye aftaler positivt nyt.

I forbindelse med fordelingen af søerne, har Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion samtidig besluttet at udvide avlspopulationen, så faktisk står DanAvl med en større avlskerne i 2018 end i 2017.

Intakt avlskerne

Aftalen om at overtage kontrakterne fra ophørende avlere glæder formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Erik Larsen:

- Det var en rigtig god dag, da vi fik melding om den store interesse for at blive avlere og få kontraktsøer i avlssystemet. Vi har nu nogle engagerede og dygtige avlere, som vi har haft et godt samarbejde med i mange år. Samtidig får vi flere nye avlere ind, som sprudler af gejst og interesse for at komme i gang, siger han og bliver suppleret af sektordirektør Christian Fink Hansen:

- At vi så hurtigt kan komme på fuld omdrejningshøjde igen er virkelig dejligt. Naturligvis skal de nye avlere lige køres ind, og vi forventer en lidt mindre avlsfremgang i en periode. Det drejer sig om maksimalt 10 procent nedgang og det er ud fra en alt andet lige betragtning. Samtidig har vi styrket avlsarbejdet ved at indføre fuld genomisk selektion, så vi skal nok levere en tilfredsstillende avlsfremgang, siger Christian Fink Hansen.

Læs også