Brunsgård har fokus på pattegrisedødeligheden

På Bornholm har staldskolen på PattegriseLIV 2.0 sat store ambitioner for pattegrisedødeligheden.

Der var en masse gode råd og erfaringer, da Brunsgård i Nylars på Bornholm var besøgsbesætning ved Bornholms staldskolemøde 2.

Fokus var blandt andet at få en mere optimal håndtering af grise ved faring, få mest muligt ud af splitmalkning og undgå ihjellagte grise hos ammesøer.

Hos Brunsgård har de en pattegrisedødelighed på 13 procent. Det er bedre end landsgennemsnittet, som i 2018 lå på 14,6 procent. Brunsgård har en målsætning om at nå ned på 10 procent dødelighed. På staldskolemødet mente deltagerne, at det sagtens kunne lade sig gøre.

- Mange af deltagerne mente, at de på Brunsgård var særligt privilegeret af, at der ikke var så mange faringer i weekenden, men at flest søer farede natten til mandag eller tirsdag. Der kunne dog være op til 40 kuld at håndtere en morgen, så grise ofte var lukket inde i hulerne i flere timer, inden de blev færdighåndteret og lukket ud, fortæller chefforsker i Seges Svineproduktion Flemming Thorup, som overværede Bornholms staldskolemøde 2 og var oplægsholder på dagen.

Læs også om første staldskolebesøg i konceptet PattegriseLIV 2.0 og find en farestaldsguide via svineproduktion.dk.

cab

Gode råd fra staldskolen

Til staldskolemødet på Bornholm var der flere idéer til, hvordan en anden arbejdsdeling i besætningen kunne give flere hænder i farestalden:

● Der blev lavet totrins-ammesøer, hvor de største nyfødte grise blev lagt til 2. eller 3. kulds søer, og deres grise kom til gylte. Da 2. kuldssøer ofte blev anvendt som mindsteammer, så var de fleste amme-søer 3. kuld

● En af deltagerne fortalte, hvordan en medarbejder fra løbestalden hjalp i farestalden mandag og tirsdag, mens en medarbejder fra farestalden så til gengæld hjalp til i løbestalden onsdag og torsdag for at dele arbejdsstyrken efter, hvor der var mest at lave

● Flere foreslog at lade to af ammesoens egne grise blive, så de trak de nye grise hen til yveret. Der var forslag om at give grisene hos ammesøerne et trug med vand eller mælk, så de havde mere energi

● Der var også et forslag om at bruge 1. eller 2. kulds søer som ammesøer, så søerne var mere villige til at modtage de nye grise

● Besætningen valgte at lade flere af medarbejderne starte i farestalden om morgenen på de store arbejdsdage og opdele håndteringen af grise, så grisene hurtigere kunne splitmalkes, inden de blev færdighåndteret

Kilde: svineproduktion.dk

 

Læs også