bannerPos

Brunsgård har fokus på pattegrisedødeligheden

I soholdet på Brunsgård i Nylars på Bornholm har de en pattegrisedødelighed på 13 procent, men de ønsker at komme under 10. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
20-03-2020 10:50

På Bornholm har staldskolen på PattegriseLIV 2.0 sat store ambitioner for pattegrisedødeligheden.

Der var en masse gode råd og erfaringer, da Brunsgård i Nylars på Bornholm var besøgsbesætning ved Bornholms staldskolemøde 2.

Fokus var blandt andet at få en mere optimal håndtering af grise ved faring, få mest muligt ud af splitmalkning og undgå ihjellagte grise hos ammesøer.

Hos Brunsgård har de en pattegrisedødelighed på 13 procent. Det er bedre end landsgennemsnittet, som i 2018 lå på 14,6 procent. Brunsgård har en målsætning om at nå ned på 10 procent dødelighed. På staldskolemødet mente deltagerne, at det sagtens kunne lade sig gøre.

- Mange af deltagerne mente, at de på Brunsgård var særligt privilegeret af, at der ikke var så mange faringer i weekenden, men at flest søer farede natten til mandag eller tirsdag. Der kunne dog være op til 40 kuld at håndtere en morgen, så grise ofte var lukket inde i hulerne i flere timer, inden de blev færdighåndteret og lukket ud, fortæller chefforsker i Seges Svineproduktion Flemming Thorup, som overværede Bornholms staldskolemøde 2 og var oplægsholder på dagen.

Læs også om første staldskolebesøg i konceptet PattegriseLIV 2.0 og find en farestaldsguide via svineproduktion.dk.

cab

Gode råd fra staldskolen

Til staldskolemødet på Bornholm var der flere idéer til, hvordan en anden arbejdsdeling i besætningen kunne give flere hænder i farestalden:

● Der blev lavet totrins-ammesøer, hvor de største nyfødte grise blev lagt til 2. eller 3. kulds søer, og deres grise kom til gylte. Da 2. kuldssøer ofte blev anvendt som mindsteammer, så var de fleste amme-søer 3. kuld

● En af deltagerne fortalte, hvordan en medarbejder fra løbestalden hjalp i farestalden mandag og tirsdag, mens en medarbejder fra farestalden så til gengæld hjalp til i løbestalden onsdag og torsdag for at dele arbejdsstyrken efter, hvor der var mest at lave

● Flere foreslog at lade to af ammesoens egne grise blive, så de trak de nye grise hen til yveret. Der var forslag om at give grisene hos ammesøerne et trug med vand eller mælk, så de havde mere energi

● Der var også et forslag om at bruge 1. eller 2. kulds søer som ammesøer, så søerne var mere villige til at modtage de nye grise

● Besætningen valgte at lade flere af medarbejderne starte i farestalden om morgenen på de store arbejdsdage og opdele håndteringen af grise, så grisene hurtigere kunne splitmalkes, inden de blev færdighåndteret

Kilde: svineproduktion.dk

 

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.

Sådan får du succes med etablering af engsvingeludlæg

Den absolut bedste etablering af engsvingel opnås ifølge DLF's avlsafdeling ved at så dæksæden på hveranden række og placere engsvinglen imellem kornrækkerne.

Olieprisen skal i 45 dollar

Ved ugens begyndelse så det ud til, at olieprisen skulle mod næsten urealistiske lavpunkter. Det har med et snuptag ændret sig.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.

Ensileringsmiddel holder græsensilagen stabil - også om sommeren

- Vi kunne ikke drømme om at spare ensileringsmidlet til slætgræsset væk. Det er en lille udgift i forhold til, hvor store værdier, der er på spil, siger sydsjællandsk mælkeproducent.
Side 1 af 1812 (36222 artikler)Prev1234567181018111812Next