Dyrlæger tilbyder fortsat målrettet uddannelse af de ansatte ude i stalden

I et veterinært specialeprojekt er de udenlandske medarbejderes kendskab til smittebeskyttelse, hygiejne og medicinhåndtering blevet undersøgt via interviews.

Resultatet af denne undersøgelse viser, at mange udenlandske medarbejdere ikke havde tilstrækkeligt kendskab til smittebeskyttelse og medicinhåndtering. Desuden oplyser mange af personerne i undersøgelsen, at de ikke har fået tilstrækkelig oplæring i halekupering og tandslibning.

- I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi fortsat tilbyder målrettet uddannelse af jeres medarbejdere ude i stalden. Det meddeler Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev, hvor de opfordrer til at tage en snak om mulighederne med besætningsdyrlægen.

Den målrettede uddannelse kan for eksempel vedrøre regler om medicin, dyrevelfærd og transportegnethed eller emner indenfor sodødelighed, pattegrise eller andre forhold, der har betydning for sundhed og produktion.

 

 

Ø-Vet: Vær opmærksom på rødsyge

Der er i den seneste tid blevet sendt mange grise med rødsyge på slagteriet, som derfor er blevet kasseret. Derfor er det vigtigt at være opmærksomme på kardinalsymptomer såsom røde hævelser på kroppen samt feber. Det oplyser Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

Ifølge dyrlægerne, kan rødsyge godt gå i udbrud i slagtesvin, hvor søerne er blevet vaccineret, da vaccinationen ikke holder helt til slagt.

Rødsyge kan udover ved vaccination forebygges ved at sikre god hygiejne i stalden i form af vask, desinfektion og udtørring af stald inden ny indsættelse af dyr. Desuden er det vigtigt med optimal foderhygiejne - blandt andet ved ugentlig vask af vådfodertank. Ligeledes er det vigtigt at sænke stress, udsving i ventilationsforhold samt andet, der kan sænke grisenes modstandskraft imod infektioner, herunder svampetoksiner i kornet.

- Ved udbrud af rødsyge kan grisene behandles med penicillin. Grise med tegn på rødsyge totalkasseres på slagteriet. Derfor skal der gå fire uger fra udbrud af rødsyge, til grisen kan sendes til slagtning. Det skyldes, at hudforandringerne kan ses i fire uger ved slagtning, selvom de ikke er synlige på grisen ude i stalden, meddeler Ø-Vet.

 

Nyt koncept sætter fokus på pattegrisene

Danvet tilbyder nu, at du kan få lavet en specifik analyse rettet mod reduktion af dødeligheden hos pattegrise før fravænning.

Analysen er beskrivende og sammenligner din besætning med det, som dyrlægerne har valgt at kalde Danvet Golden Standard indenfor pattegrisedødelighed. Analysen er bredt funderet og inkluderer mange forskellige aspekter vedrørende farestalden. Baseret på sammenligning af dine resultater med Danvet Golden Standard udarbejdes en specifik handlingsplan for netop din besætning.

Reduktion af pattegrisedødelighed er relevant både af økonomiske, dyrevelfærdsmæssige og økonomiske årsager. Ifølge Danvet, vil en reduktion af dødelighed før fravænning fra eksempelvis 15 til 13 procent i en besætning med 1000 søer give omkring 17 ekstra grise pr. uge. En målrettet analyse og efterfølgende handlingsplan vil desuden virke motiverende for medarbejderne i farestalden.

- I Danvet mener vi, at der er mange årsager til høj dødelighed før fravænning – det er et kompliceret puslespil, som involverer langt mere end huletræning og splitmalkning. Analysen af besætningerne i Danvet Golden Standard involverer derfor en bred vifte af parametre, for eksempel rygspæktykkelse hos søer ved faring, fodring af diegivende søer og bemanding af farestalden hverdag og weekend, lyder det blandt andet om konceptet på Danvets hjemmeside, hvor man kan læse meget mere om mulighederne i tilbuddet.

 

 

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også