Foderstyrke og fokus på rygspæktykkelse ved løbning

Polte skal ved løbning være 230 til 240 dage gamle, de skal veje 145 til 160 kg og have 14 til 15 mm rygspæktykkelse. Endelig skal de løbes i anden brunst, anbefaler Nutrimin.

Ved årets So-seminar afholdt af Seges Svineproduktion var et af emnerne poltefodring. Det er et emne, som Nutrimin oplever, at der er stort fokus på.

-  Emnet er helt i tråd med det fokus, der er på fodring af poltene for tiden. Vi bliver således i øjeblikket næsten dagligt bedt om foderrecepter, der kan øge rygspæktykkelsen hos poltene, før de når til løbning. Fakta er, at det lige så meget er foderstyrken som foderrecepten, vi skal have styr på, siger Thomas Lund Eriksen, der er markedschef indenfor svin hos Nutrimin, i nyhedsbrevet »Nutrimin Ugenyt«.

Normen siger, at foderblandinger til poltene i intervallet 30-110 kg skal ramme et aminosyreniveau svarende til 6,0 gram fordøjeligt lysin pr FEsv. Med en slutfoderstyrke på 2,9 FEsv pr. dag vil dette ifølge Thomas Lund Eriksen normalt give de mindste 11-12 mm rygspæktykkelse, som er det anbefalede minimum ved løbning.

- Når det optimale så er en lidt højere rygspæktykkelse ved løbning (14-15 mm rygspæktykkelse er optimalt), hæver vi slutfoderstyrken til 3,25 Fe/dag og bibeholder et aminosyreniveau svarende til 6,0 gram fordøjeligt lysin pr FEsv. Dette vil formentlig være for meget for nogle af poltene. Det optimale vil således være at sortere og sætte poltene på forskellige slutfoderstyrker ved cirka 100 kg.

Tungere polte

Med en øget foderstyrke vil poltene uvægerligt også blive tungere ved løbning.

Ifølge Thomas Lund Eriksen skal vi derfor samtidig med en øget foderstyrke være opmærksomme på at få vores polte løbet, inden de bliver for gamle og for tunge.

- Andelen af polte, der kun når at få et første læg, stiger, når poltene bliver for tunge. Polte skal ved løbning være 230 til 240 dage gamle, de skal veje 145 til 160 kg og have 14 til 15 mm rygspæktykkelse, og endelig skal de løbes i anden brunst, påpeger han i nyhedsbrevet.

Thomas Lund Eriksen anbefaler, at polte med den optimale rygspæktykkelse på 14-15 mm rygspæktykkelse flushes 5-7 dage før løbning med mindst 3,5 FE pr. dag.

- Har poltene under de minimum 11-12 mm rygspæktykkelse, når de når den ønskede alder ved løbning, flusher vi i stedet i fire uger.

Rygspæktykkelse 

Han påpeger endvidere, at det hos Nutrimin er erfaringen, at rygspækmålingerne er temmelig afhængige af, hvem der foretager dem.

- To forskellige folk vil ofte måle to forskellige resultater. Det er således vores anbefaling, at det så vidt muligt er den samme kvinde/mand, der uge efter uge har ansvaret for at måle rygspæktykkelse og bestemme, hvilken foderkurve poltene skal sættes på, lyder det fra Thomas Lund Eriksen.

cab

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også