Forsker ser ingen grund til bekymring for at overføre ny COVID-19 til grise

Det er velkendt, at der forekommer en række forskellige coronavirus hos blandt andet produktionsdyr, men der er tale om værtsspecifikke typer. Der er således ingen tegn på, at den nye COVID-19 kan overføres fra mennesker til grise.

I en ny artikel i Dansk Veterinærtidsskrift har forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut kortlagt forskellige typer coronavirus i Danmark. Herunder virus der forekommer i vilde dyr, produktionsdyr og kæledyr.

Professor Anette Bøtner fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, som også er sektionsleder hos Statens Serum Institut, er medforfatter på artiklen i Dansk Veterinærtidsskrift. På baggrund af den viden, der foreligger, ser hun ingen grund til bekymring i forhold til, at mennesker kan overføre smitte med det nye coronavirus, Sars-CoV-2, til grise.

- Der er ikke noget, der tyder på, at den nye Sars-CoV-2 kan smitte fra mennesker til grise, understreger Anette Bøtner over for Effektivt Landbrug.

- Der skal ikke være andre forholdsregler for medarbejdere i svineproduktionen end de almindelige anbefalinger til smittebeskyttelse og hygiejne, lyder det fra professoren, der tilføjer, at man jo normalt heller ikke går i stalden, hvis man er syg.

Værtsspecifikke

I den nævnte artikel, der kan læses i sin fulde længde i Dansk Veterinærtidsskrift, beskrives, hvordan diverse coronavirus inficerer mange forskellige dyr. Blandt andet findes der særlige coronavirus, som rammer henholdsvis flagermus, grise, heste, køer, hunde, katte, mink og fugle.

- Der forekommer en række forskellige coronavirus hos produktionsdyr og kæledyr i Danmark. Disse virus er værtsspecifikke, således at for eksempel »Porcint Respiratorisk Coronavirus« udelukkende inficerer grise, og »Felint Coronavirus« udelukkende kan inficere katte, udtaler Anette Bøtner i en meddelelse på hjemmesiden for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Velkendte alphacoronavirus som PEDV og TGEV, der inficerer svin, er aldrig blevet påvist i Danmark. Det samme er tilfældet med de nye porcine coronavirus som PDCV og SeCoV. Derimod anses PRCV for at være normalt forekommende i danske grise.

Det understreges endvidere i artiklen Dansk Veterinærtidsskrift, at zoonotisk transmission af coronavirus synes at forekomme yderst sjældent.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 65

 

 

Coronavirus

● Coronavirus er en mangfoldig gruppe af kappeklædte RNA-virus

● Viruspartiklerne er 95-190 nm og dermed store i relation til andre grupper af virus

● Coronavirus er kendetegnet ved såkaldte »spikes« på overfladen, der får omridset til at ligne en krans eller krone. Deraf navnet corona, der på latin betyder krone

● Coronavirus inficerer mange forskellige fugle og pattedyr samt mennesker. Nogle coronavirus kan forårsage alvorlig sygdom

● Mange coronavirus er imidlertid relativt ufarlige. For eksempel er coronavirus den hyppigste årsag til almindelig forkølelse

Kilde: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Læs også