Krav om 100 procent økologisk fodring er midlertidigt indstillet

Coronakrisen har ført til mangel på proteinfoder. Det betyder at brancheanbefalingen om 100 procent økologisk foder til økologiske grise indstilles frem til 1. november.

Brancheanbefalingen om 100 procent økologisk fodring til økologiske grise er midlertidigt indstillet. Det meddeler specialkonsulent Kristian Knage-Drangsfeldt og landskonsulent Birgit Ingvorsen fra Seges Økologi Innovation på landbrugsinfo.dk.

Indstillingen skyldes mangel på økologisk proteinfoder på grund af coronakrisen, og indstillingen ophører som udgangspunkt 1. november 2020, hvor høsten af danske proteinafgrøder til foder i landbruget forventes at være i hus.

Ind til 1. november i år kan økologiske svineproducenter følge de generelle EU-økologiregler med hensyn til økologisk fodring, det vil sige mindst 95 procent økologisk fodring. EU's økologiregler beskriver, hvilke ikke-økologiske foderkilder der må anvendes.

Brug dansk protein, når det er muligt

- Vi opfordrer til, at du sikrer dig, at de ikke-økologiske-proteinkilder er produceret ansvarligt i forhold til bæredygtighed. Det kan du gøre ved at vælge dansk-produceret protein i det omfang, det er muligt, og for udenlandske proteinprodukter sikre dig, at varen er importeret via dansk foderstofforretning som står inde for produktet, lyder det fra Seges Økologi.

De konventionelle fodermidler, der blev anvendt til økologisk grisefoder, før anbefalingerne om 100 procent økologisk foder, var blandt andet kartoffelprotein og rapskager. Konsulenterne forventer, at det i høj grad bliver disse kilder, der vil fortrænge 5-8 procent af de økologiske sojakager, som bliver brugt i foderblandingerne.

EU’s regler

EU's økologiregler skal fortsat overholdes. Ifølge dem må der fodres med fem procent ikke-økologisk protein foder.

- Andelen af ikke-økologisk proteinfoder beregner du pr. kalenderår i procent af tørstofindholdet i foderet af landbrugsoprindelse. Alt foder af vegetabilsk og animalsk oprindelse undtagen fiskeprodukter betegnes som foder af landbrugsoprindelse. Du må derfor godt bruge fiskemel til dine økologiske grise, uden at regne det med i de fem procent ikke-økologisk proteinfoder, lyder det i meddelelsen fra Kristian Knage-Drangsfeldt og Birgit Ingvorsen.

cab

Regler vedrørende ikke-økologisk proteinfoder til økologiske grise

Følgende krav skal også overholdes i forbindelse med fodring med ikke-økologisk proteinfoder:

● Det er en betingelse for brug af ikke-økologisk proteinfoder, at du udarbejder og ajourfører en foderplan, der viser, at den tilladte andel af ikke-økologisk proteinfoder er overholdt

● Ikke-økologiske fodermidler som klid og strømel må indgå som bærestof i vitamin- og mineralblandinger til svin. Bærestofferne skal regnes med i de fem procent ikke-økologisk proteinfoder

● Du må ikke bruge foderstoffer, der er fremstillet ved brug af kemiske opløsningsmidler. Du må derfor ikke bruge skråprodukter som sojaskrå, rapsskrå og solsikkeskrå, da de er produceret ved hjælp af organiske opløsningsmidler

● Du må ikke bruge foderstoffer, der består af, indeholder eller er fremstillet ved brug af genetisk modificerede organismer (GMO) i økologisk jordbrugsproduktion

● Du må ikke bruge kød- og benmel i økologisk produktion

Kilde: https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Svin/Regler

Læs også