Transport af levende dyr via Brandenburg frarådes

Eksportportalen meddelte tirsdag eftermiddag, at de tyske myndigheder fraråder transport af dyr fra Tyskland til Polen – via delstaten Brandenburg.

De tyske myndigheder har tirsdag oplyst, at grænseovergangen mellem Tyskland og Polen via delstaten Brandenburg i øjeblikket er meget udfordret pga. meget lang ventetid for at krydse grænsen.

Eksportalen informerede tirsdag om lang ventetid, selvom de polske restriktioner for grænsetrafik ikke omfatter transport af varer og levende dyr.

De tyske veterinære myndigheder fraråder, at der køres forsendelser af levende dyr ad denne rute, da den længere ventetid medfører forhold som vurderes uacceptable for dyr.

Fødevarestyrelsen oplyser, at de udsender nyhedsbrev, hvis situationen i Brandenburg normaliseres.

Tag alle forholdsregler

Fødevarevarestyrelsen opfordrer alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at der ikke er uacceptable ventetider ved grænseovergangene for forsendelser med levende dyr, før de levende dyr afsendes fra Danmark.

Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at forsendelser med levende dyrene kan krydse grænseovergange uden uacceptabel ventetid eller uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark.

cab

 

Afvisning af dyr ved grænsen mellem to EU-lande

Skulle det alligevel ske, trods grundigt forarbejde, at en forsendelse af levende dyr afvises ved grænsen til et transit- eller bestemmelsesland, så opfordres der på Eksportportalen til at være opmærksom på følgende:

● Det er de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen. Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen.

● Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

● Af dyresundhedsmæssige årsager giver Fødevarestyrelsen som udgangspunkt ikke tilladelse til returnering af klovbærende dyr.

Kilde: Fødevarestyrelsen - Eksportportalen

 

Læs også