Stabil antibiotikaresistens i dyr og kød: Men lidt uklart, hvordan det udvikler sig

Forekomsten af antibiotikaresistens i bakterier fra fødevareproducerende dyr og kød i Danmark var stabilt eller faldende i 2021. Et par bemærkelsesværdige fund af kritisk resistens er dog identificerede, viser den årlige Danmap-overvågning ifølge DTU Fødevareinstituttet.

Forekomsten af resistens hos bakterier fra fødevareproducerende dyr opdrættet i Danmark var i 2021 generelt på samme eller lavere niveau end året før, viser nye tal fra Danmap-rapporten for 2021, som DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut (SSI) står bag.

På enkelte vigtige punkter adskiller tallene fra 2021 sig fra de foregående år. Der blev i nogle få prøver påvist bakterier med resistens overfor de kritisk vigtige antibiotika af typen carbapenemer og makrolider. »Kritisk vigtig« er en særlig status, som WHO har givet til visse typer antibiotika, hvis anvendelse skal begrænses strengt for at sikre, at de også i fremtiden kan være effektive og bruges til at behandle alvorlige infektioner hos mennesker. 

Carbapenem-resistens blev i 2021 for første gang påvist i én campylobacter fra én enkelt prøve fra svin i Danmark. Fundet falder dog sammen med en ændring i undersøgelsesmetode. 

- Det er uklart, om observationerne i 2021 skyldes ændringer i overvågningen, eller om fødevareproducerende dyr kan være på vej til at blive reservoirer for nogle kritisk vigtige resistenser. Det er noget, vi skal holde øje med, siger seniorforsker Sofia Duarte fra DTU Fødevareinstituttet.

Målrettet indsats i Danmark

Overordnet viser tallene, at et generelt lavere niveau af resistens hos bakterier er fundet fra fødevareproducerende dyr opdrættet i Danmark i 2021 end året før. Både når det gælder resistens i campylobacter fra kvæg og fjerkræ samt resistens og multiresistens i salmonella fra dansk svinekød. 

I importeret oksekød blev et højere niveau af E. coli-bakterier, som er resistente over for 3. generations cephalosporiner, til gengæld observeret i forhold til året før. Det er en fortsættelse af en stigning, der er set siden 2017, skriver DTU Fødevareinstituttet.

Samlet set er der dog i Danmark påvist lavere forekomst af antibiotikaresistens end i de fleste andre EU-lande. Det er et resultat af, at myndigheder, forskere og erhvervsorganisationer har arbejdet målrettet sammen for at kontrollere brugen af antibiotika til både mennesker og dyr igennem flere årtier.

 

Læs også