CropManager skubber skyerne væk

CropManager introducerer nu en ny funktion, som med et teknisk kvantespring sørger for blå himmel og skarpe satellitbilleder året rundt. Ved hjælp af maskinlæring og flere satellitkilder kan brugerne nu se opdaterede biomassemålinger og udarbejde tildelingskort uanset vejret.

Der har været en kraftig vækst over de seneste år i antallet af landmænd, der tildeler eksempelvis gødning og planteværnsmidler efter biomassen på marken målt fra satellitter. Blandt andet drevet frem af præcisionsjordbrugsordningen, som betyder, at man kan reducere sit efterafgrødekrav ved blandt andet at gødske efter biomasse.

CropManager er et vigtigt værktøj for mange af de landmænd, der arbejder med præcisionsjordbrug for at opnå økonomiske samt miljø- og klimamæssige fordele.

På Agritechnica kunne man fra Seges Innovations side berette om en ny funktion, der fjerner én af barriererne for at arbejde optimalt med satellitdata. Og nu er den klar. CropManager får nemlig en helt ny og banebrydende funktion i form af skyfri satellitbilleder året rundt.

- Efterspørgslen på godt vejr er altid stor. Den nye funktion har selvsagt ikke indflydelse på vejret, men den sørger for, at vejret ikke har indflydelse på de satellitbilleder, vi kan tilbyde brugerne af CropManager. Nu vil det være muligt at måle markernes biomasse løbende og anvende det data til variabel tildeling selv i perioder med meget overskyet vejr, siger Jesper Riber Nielsen, som leder afdelingen Digital Crops hos Seges Innovation.

Maskinlæring og flere satellitter

Det er data fra flere forskellige satellitter, som kombineret med avanceret maskinlæring muliggør de permanent skyfri billeder. De nye, uforstyrrede billeder i CropManager vil give meget bedre muligheder for at lave præcise tildelingskort, så markerne får den optimale mængde gødning, udsæd og pesticider.

Det vil i sidste ende være en stor gevinst for ikke bare landmanden, men også miljøet. I modsætning til andre løsninger, så fjerner CropManagers nye funktion ikke blot skyerne, men regenererer i stedet billederne.

Løsningen er blevet testet og valideret på data tilbage fra 2020, og alt peger på en meget høj grad af lighed mellem de målte og de genererede billeder på forskellige afgrøder og steder.

- Med de permanent skyfri billeder tager vi et kvantespring frem. Førhen har man i nogle perioder været nødsaget til at udarbejde tildelingskort på mange uger gamle biomassemassemålinger, hvilket selvfølgelig har været et stort problem. Derfor glæder vi os meget over, at den nye funktion nu giver landmændene mulighed for at udarbejde tildelingskort på opdaterede og friske biomassemålinger, som vil sikre en bedre og mere præcis tildeling og omfordeling af diverse inputstoffer, siger Peter Bisgaard Nikolajsen, specialkonsulent fra Plante Digital ved Seges Innovation.

Læs også