Komfortventilation som brandventilation i driftsbygninger

Virksomheden KJ Klimateknik har udviklet et koncept i forbindelse med nye regler i bygningsreglement for driftsbygninger.

Implementeringen og håndhævelsen af BR18 bilag 8 har for mange landmænd og leverandører fået stor betydning for opførelse af nye driftsbygninger samt for tilbygninger og større renoveringer, hvor en byggetilladelse kræves.

KJ Klimateknik har udviklet et samlet koncept, der lever op til reglerne. Et grundelement i konceptet er en specialdesignet udsugningsenhed med strømbesparende OPTIVENT EC-ventilator.

- Som de første på markedet har vi netop fået testet og godkendt udsugningsenheden af uvildigt testinstitut, som reglerne foreskriver. Vores Gemini Graph-klimastyring med brandfunktion og Sherlock Graph alarmanlæg lever ligeledes op til kravene, siger administrerende direktør i KJ Klimateknik, Allan Pedersen.

- Dermed kan landmænd, byggefirmer og rådgivere trygt anvende vores koncept, så der ikke bliver problemer med godkendelsen af den certificerede brandrådgiver, når henholdsvis start- og ibrugtagningstilladelse skal gives, fortsætter Allan Pedersen.

Endvidere er der værd at være opmærksom på, at der kan være betydelige besparelser at hente på råhusprisen, når ventilationen lever op til bilag 8, idet der kan spares på brandinddækning af spær.

Læs også