Roer har lavt klimatryk

Majs og roer har et marginalt mindre klimaaftryk end græs. Det viser en analyse af klimaaftrykket fra grovfoderproduktionen, som Seges har lavet. 

Videnscenteret har gennem en livscyklusanalyse på en casebedrift undersøgt, om ændringer i sammensætningen af grovfoderrationen, eller brug af virkemidler, som nitrifikationshæmmere og flere efterafgrøder, kan sænke klimaaftrykket af grovfoderproduktionen og af den producerede mælk. 

Beregningerne viser, at den helt afgørende faktor, for klimaaftrykket fra produktion af foder til mælkeproduktionen, er udbyttet.

Læs også