Biosecurity er meget mere end tøjskifte og karantæne

LDA Group i Letland har sikret og optimeret deres biosecurity med UVC-udstyr på indgående luft i besætningen, og ved investering i godssluser baseret på luft og UVC-lys for al indgående gods.

I forbindelse med afrikansk svinepest blev svinebranchen bekendt med, hvor problematisk det kan være at sikre sin besætning mod blandt andet virus. Coronavirus har så yderligere bragt fokus på håndhygiejne og luftbåren smitte.

Hos LDA Group i Letland, der er ejet af danske Anders Kjær Poulsen, har de siden 2019 taget aktive skridt til at sikre deres besætninger mod udefra kommende smitte. I den forbindelse er UVC-udstyr på luft og på alt indgående gods i godssluserne valgt som en af de aktive foranstaltninger på bedriften der skal sikre besætningerne.

Ifølge Pernille Snitkjær fra virksomheden Natdis, er der forud for investeringen i UVC-udstyr hos LDA Group foregået flere samtaler omkring, hvordan UVC kunne være med til at optimere netop deres biosecurity ud fra placering, rutiner og risikoområder.

- Da der i forvejen var investeret i hegn omkring gårdene og adgangssluser for personale og lastbiler, samt opdeling af området i flere sektorer, var det relativt nemt at komme til konklusionen, at det mest sårbare område var de varer, der går ind på farmene.

- Ud fra vores erfaringer fra fødevareindustrien blev der derfor lavet et specialdesign af vores Cleanboxe og store CleanAccess godssluser passende til deres godsbehov, forklarer Pernille Snitkjær videre.

Kombinationsløsning

Sluserne, som blev udviklet til indgående gods, blev baseret på en kombinationsløsning, der anvender såvel UVC som luft til at fjerne partikler og desinficere overfladen på indgående gods.

Enhederne fungerer ved, at godset stilles ind fra den ene side (uren side), og når porten er lukket, startes en blæser, der cirkulerer luften rundt i kabinen med op til 25 m/s, hvorved løstsiddende skidt på overflade og tilgængeligt hulrum blæses af og fanges i Hepa-filtre.

Samtidig er der UVC-lamper fordelt hele vejen rundt om godset, og det sikrer, at bakterier og virus på overflader samt på partikler i luften bliver effektivt ødelagt, idet UVC-lys ødelægger DNA og RNA i alle typer celler som bakterier, vira, gær og skimmelsvampe.

- Efter endt cyklus kan porten på den anden side åbnes, og godset kan fjernes. Portene er monteret med interlock og kan aldrig åbnes på samme tid, forklarer Pernille Snitkjær.

Sikring af de små ting

Sideløbende med de store CleanAccess godssluser har firmaet Natdis også leveret små CleanBoxe til alle småting, som man ønsker at medbringe i stalden. For eksempel telefoner, computer, sædposer, mærkespray eller andet.

- Disse Cleanboxe arbejder efter samme princip med to dører og interlock, men de anvender kun UVC, da småtingene som udgangspunkt forventes at være rene.

Som en yderligere sikring af en stald beliggende i et område, hvor forbigående trafik kan udgøre en risiko for luftbåren smitte, er der installeret UVC-udstyr på indgående luft i både skorsten og vægventiler.

- Alle tiltag er baseret på en gennemgang af gårdenes generelle biosecurity og dernæst en sparring omkring de områder, der kunne opnås en forbedring på.

LDA Group

● Ejet af Anders Kjær Poulsen

● 4 farme i alt, 3 i Letland og 1 i Litauen

● Fuld produktionslinje fra søer til slagtning

● I alt 9 store CleanAccess godssluser til bigbags og 9 CleanBoxe til mindre emner

● Hvor der er stor trafik ind på farmene, er der placeret to sluser ved siden af hinanden for at undgå ventetid

● UVC-udstyr på indgående luft i både skorsten og vægventiler

Kilde: Natdis

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også