Brug placeret eller sammenblandet startgødning

25-50 kg NP 18-20-0 pr. hektar giver en bedre rodudvikling og modvirker tidlig manganmangel.

LandboNord gennemførte i efteråret 2020 forsøg med forskellige typer startgødning. Her sammenlignede man blandt andet NP 18-20-0, ren P-gødning, NS 21-24 og NS 26-14. Til venstre for den hvide stok ses en parcel, der ikke har fået startgødning. Forsøget er gødet ens med N. Derfor er parceller uden startgødning gødet med ekstra N i foråret. Foto: Kirsten Søe Pedersen

Overvejer man, om der skal tildeles startgødning til vintersæden, hører det med i billedet, at startgødskning især giver mening på arealer, hvor afgrøden nemt udvintrer.

Det oplyser planteavlskonsulent Kirsten Søe Pedersen fra LandboNord.

- Hvis de gældende N- og P-regler levner plads til det, anbefaler vi generelt placeret eller sammenblandet startgødning til vintersæd, siger den nordjyske planteavlskonsulent.

- Gødninger med ammonium-N forsurer ved kernen og modvirker manganmangel (Mn), når de sammenblandes eller placeres ved såningen. Og fosfor (P) styrker rodudviklingen, tilføjer hun.

- Min anbefaling er, at man bruger 25-50 kg NP 18-20-0 pr. hektar. Det giver en bedre rodudvikling og modvirker tidlig manganmangel, siger Kirsten Søe Pedersen.

Her er der

størst respons

På spørgsmålet om, hvor der er størst respons på startgødning til vintersæd svarer hun:

* Næringsstoffattige marker

* Marker med dårlig jordstruktur

* Marker, hvor der ikke regelmæssigt tilføres husdyrgødning

* Marker, hvor der er store mængder halm

* Forblæste marker

* Marker med al, eksempelvis tidligere hedejord

* Meget tørre marker

Dårlig sammenhæng

Planteavlskonsulenten fra LandboNord gør opmærksom på, effekten af startgødskning ikke hænger særligt godt sammen med indholdet af fosfor (P) i jordprøver.

- Vore forsøg viser, at man opnår en bedre effekt af at tilføre fosfor (P) sammen med ammonium-N end ved kun at tilføre ren fosfor eller ren ammonium, siger hun.

Ammoniumgødninger modvirker manganmangel. Udnyt det ved at bruge NS 21-24 på de brug, hvor P-loftet er nået med husdyrgødningen, og NP 18-20-0 derfor er udelukket som gødning.

- Da der er forskel på harmonien fra ejendom til ejendom, er mit råd, at man spørger sin planteavlskonsulent til råds, hvis man er i tvivl om, hvor meget startgødning med NP, der er plads til i gødningsregnskabet, siger Kirsten Søe Pedersen.

Læs også