Konstant dråbestørrelse og kurvekontrol med pulserende teknologi på CHD-sprøjter

Sprøjtespecialist firmaet Brdr. Toft A/S tilbyder nu PWM-teknologi fra amerikanske Raven Precision på sine hollandske CHD-storsprøjter.

Hollandske CHD fra Brdr. Toft - Sprøjtespecialisten tilbyder nu fabriksmonteret PWM-teknologi på firmaets sprøjter. Med stadig bredere bomme får man en markant uens fordeling på tværs af bommen, når man drejer, mens der udsprøjtes. Her kommer PWM-teknologien til hjælp. CHD producerer sprøjter på enkelt aksel op til 9.300 liter og tandem op til 14.000 liter tankkapacitet med bomme op til 55 meter.

Pulserende sprøjtestyringsteknologi, PWM, har været kendt i USA siden 1990’erne, og firmaet Raven Precision har tilbudt Hawkeye-systemet siden 2014 både som fabriksmonterede løsninger på flere amerikanske fabrikater og på eftermarkedet.

Teknologien, der giver fordele under sprøjtearbejdet i form af bedre afdriftskontrol, præcis tildeling, kurvekontrol og enkelt-dyselukke, kan kunder hos Brdr. Toft – Sprøjtespecialisten nu også gøre brug af.

PWM, der er udbredt og velafprøvet i bl.a. USA, har nemlig også fundet vej til Europa, hvor flere sprøjteproducenter, herunder hollandske CHD, nu tilbyder fabriksmonteret PWM-teknologi på firmaets sprøjter. Og netop CHD er på produktpaletten hos Brdr. Toft – Sprøjtespecialisten.

CHD producerer sprøjter på enkelt aksel op til 9.300 liter og tandem op til 14.000 liter tankkapacitet med bomme op til 55 meter. CHD skræddersyr sprøjter, så det matcher den enkelte kundes ønsker.

Pulserende dyser

Raven Hawkeye er et PWM- system, der består af en Isobus-styring og magnetventiler på hver enkelt dyseholder. Magnetventilen åbner og lukker mange gange i sekundet, hvorved væsken ud af dysen pulseres. Ved at ændre åbne/lukke frekvensen kan man ændre på væskemængden, selv om sprøjtetrykket er konstant.

- Hvor en konventionel sprøjtedyse har en begrænsning i doseringsændring (+/- 10-15%) inden for et begrænset trykområde, da dråbespektret ellers ændres, kan man med Hawkeye fastholde dråbestørrelsen selv med en meget stor doseringsændring, oplyser den danske forhandler fra Hammel.

Dette giver mulighed for at ændre hastighed og/eller dosering i langt højere grad end med konventionelle dyser. Anvender man f.eks. GPS-baserede tildelingskort til variable dosering, giver Hawkeye nye muligheder for en markant større variation, end det hidtil har været muligt.

Samtidig spares mange dyseskifte, da én dyse via PWM giver samme spænd i ydelse som 3-4 almindelige dyser til både sprøjtning og flydende gødning.

- Med Hawkeye får man altså en meget mere ensartet sprøjtning og samtidig en mere præcis afdriftskontrol, da trykket og dermed dråbestørrelsen fastholdes konstant trods en variation i doseringen. For at fastholde en jævn fordeling med dysernes dobbelte overlap, pulseres hver anden dyse i takt således, at de åbner og lukker på skift, forklarer man fra Brdr. Toft - Sprøjtespecialisten.

Sektions- og kurvekontrol

Med Raven Hawkeye sørger magnetventilen på hver dyse for lynhurtigt at lukke for væsken. Dette giver en hurtigere og mere præcis åbne-lukke funktion i forager og kiler, samt ved spotsprøjtning efter tildelingskort.

Som standard kan Hawkeye lukke i 16 sektioner, men i HD-versionen tilbydes aflukke på enkletdyseniveau. Opgradering til HD kræver blot tilkøb af en kode.

- Netop spotsprøjtning efter tildelingskort har der været meget fokus på de seneste år, og skal man sprøjte præcist, er det nødvendigt at lukke på enkeltdyseniveau, så her kommer Hawkeye HD virkelig til sin ret, pointerer den danske forhandler.

Jævn dosering

Foruden en knivskarp åbne-lukke funktion i forager, kiler og ved spotsprøjtning, giver Hawkeye mulighed for kurvekontrol.

- Med stadig bredere bomme får man en markant uens fordeling på tværs af bommen, når man drejer, mens der udsprøjtes. Det skyldes naturligvis, at periferihastigheden er meget forskellig på indvendig og udvendig side af bommen. Indvendig får man en kraftig overdosering og udvendigt en kraftig underdosering. Anvendes flydende gødning ses dette meget tydeligt.

- Men med Hawkeye pulseres forskelligt på tværs af bommen, hvilket give en jævn fordeling under kurvekørsel. Også når man accelererer fra forageren, kan man opleve, at nogle sprøjter ikke kan regulere hurtigt nok, således at der over- eller underdoseres afhængig af reguleringsventilens position ved opstart – med Hawkeye bliver doseringen helt jævn helt fra start, pointerer man fra Brdr. Toft – Sprøjtespecialisten.

Nyt på vej

Forhandleren oplyser, at Raven Precision arbejder på endnu en funktion, der gør det mulighed at variere doseringen på tværs af bommen, når der arbejdes efter tildelingskort.

- Med en bred sprøjtebom er det ikke givet, at hele arbejdsbredden skal have samme dosering. På en almindelig marksprøjte er det ikke muligt automatisk at håndtere dette, men det ligger i naturlig forlængelse af kurvekontrol-funktionen i Hawkeye, og funktionen bliver forventelig implementeret i foråret 2022, oplyses det.

Læs også