Lovende resultater med mekaniske kartoffelløsninger fra MSR

Opti Weeder fra MSR Plant Technology ApS har vist sig som et reelt mekanisk alternativ til kemi hos kartoffelavlere landet over.

Rene, sunde kartofler er opnåelige uden brug af kemi, men ved brugen af en Opti Weeder fra MSR Plant Technology.

Der er kørt på mange tusinde hektar kartofler i sæson 2021 med de innovative maskiner fra MSR Plant Technology ApS, og virksomheden kan konstatere, at maskinerne i stor udstrækning har leveret gode resultater.

Både ukrudtsrenseren Opti Weeder og maskinen til vækststandsning, Crown Crusher, har ifølge producenten vist sig at være effektive og at kunne levere resultater på niveau med kemi.

- Vi er godt tilfredse, lyder det da også fra Brdr. Rasmussen i Kibæk, hvor der dyrkes 300 hektar med konventionelle kartofler samt drives maskinstation, hvor man har kørt med en 6-rækkers Opti Weeder på i alt 1.000 hektar kartofler.

- Vi er ovenud tilfreds, siger Niels Christian »Tækker« Rasmussen hos Brdr. Rasmussen.

Effektiv og skånsom

Han erkender, at det ikke er den mest enkle maskine at køre med.

- Men det er den mest effektive og den mest skånsomme, og den har også klaret svært ukrudt som gråbynke rigtig godt. Og Opti Weeder kommer ikke ned og roder i stenlaget, så vi er fri for, at der ligger sten, når vi skal til at tage kartofler op, konstaterer han.

Opti Weederen har i denne rensesæson kørt på forskellige jordtyper og varierende ukrudtstryk. Der er renset fra før fremspiring og til sluthypning omkring 1. juli.

Mange indstillinger

Manden bag Opti Weeder, Michael Stolberg-Rohr, er glad for, at de mange mulige indstillinger af renseren har vist sig at løse opgaven hos kartoffelavlerne.

- Ligesom med sprøjten kan Opti Weederen indstilles til den givne situation. Det er ikke en »standardmaskine«, og den kræver indstillinger i løbet af rensesæsonen – men det er netop derfor, den kan løse opgaven, siger Michael Stolberg-Rohr, som har lagt vægt på, at kunderne har fået en grundig instruktion i at køre med Opti Weederen.

Det er Peter Vestergaard, som er markchef hos DanRoots A/S ved Tange Sø, enig i. Her har man kørt med en 4-rækkers Opti Weeder i kartofler dyrket økologisk.

- Det er ikke en simpel maskine at køre med, men den har mange muligheder. Vi er især glade for de »weeders«, som kan monteres til ukrudt på siden og toppen af kammen, siger han.

Peter Vestergaard tilføjer, at man hos DanRoots nok har været lidt forsigtige i starten, da man kørte med Opti Weeder, som rent faktisk uden problemer renser med 15-20 km/t, men det var der absolut ingen grund til.

- Vores mål er kartofler, der er lige så rene som de konventionelle, og det kan lade sig gøre med godt grej som Opti Weederen, konstaterer Peter Vestergaard.

Hurtig og præcis

Også hos Michael Bisgård på Salling dyrkes der økologiske kartofler. Han har kørt med en 4-rækket Opti Weeder i to sæsoner i sine 100 hektar.

- Den er utrolig effektiv, hurtig og præcis. Der er mange indstillinger, og det kræver lidt af chaufføren, men den får arbejdet gjort, siger Michael Bisgård.

Henrik Astrup, som driver Stauning Maskinstation, har kørt med en 6-rækket Opti Weeder på ca. 150 hektar konventionelle kartofler. Henrik Astrup indrømmer, at han var skeptisk til at starte med, men Opti Weeder har løst opgaven – også på de meget blandede jordtyper, som han kører på, så han er godt tilfreds.

Mekanisk vækststop

Den modulopbyggede Opti Weeder kan udvides med en funktion til stængelknusning, Crown Crusher. Her er tale om mekanisk vækststop i kartofler helt uden brug af kemi. Crown Crusher er bygget på samme ramme som Opti Weeder, så de to maskiner kan også leveres hver for sig.

- Funktionen med at knuse hjerteskuddet i kartoffelplantens top og standse genvækst med kun én overkørsel fungerer, det så vi sidste år, siger Michael Stolberg-Rohr. I år har vi testet en spændende funktion med stængelløft- og stængelplacering, og det er gået rigtig godt, siger han.

Kartoffelavler Keld Holm ved Sommersted i Sønderjylland dyrker 100 hektar stivelseskartofler og 50 hektar læggekartofler, og han har kørt med både Opti Weeder og Crown Crusher i år.

- Vi erfarede, at ukrudtsrenseren kan holde rent med 2-3 overkørsler, og den har stor kapacitet. Når det gælder Crown Crusher, så har den leveret 99 procents vækststandsning hos os. Der var ingen grøn genvækst, og vi har opgjort svindet til 2 promille, dvs. beskadigede eller grønne kartofler, hvilket er samme resultat, som vi har med kemisk nedvisning, lyder det fra Keld Holm.

Lovende forsøg

Århus Universitet tester nu på andet år Opti Weeder og en såkaldt Treffler-harve i et forsøg, hvor der afprøves nye løsninger til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler, et forsøg, der er støttet af Kartoffelafgiftsfonden. Resultatet viser, at Opti Weeder er i stand til at bekæmpede frøukrudt med op til 98 procents effekt, udbyttet og kvaliteten var på niveau med kemisk anvendelse, og der konstateres ifølge Michael Stolberg-Rohr ikke skader på kartoflerne.

- Vi glæder os til at se de endelige resultater engang i begyndelsen af 2022, siger Michael Stolberg-Rohr, som lige nu har travlt med at gøre klar til produktion og salg til næste års sæson.

- Desværre må vi hæve priserne pr. 1. januar 2022 pga. råvarestigninger, men vi har nu en godt gennemprøvet maskine, der kan løse opgaven med ukrudtsrensning med stor kapacitet, så det går nok, siger Michael Stolberg-Rohr. Maskinerne produceres hos Frejma ApS i Virring ved Skanderborg, og der bruges så vidt muligt danske underleverandører.

Læs også