Brug tiden – etablér dine målrettede efterafgrøder før høst

Høsten 2022 nærmer sig med hastige skridt – og dermed en hektisk og travl periode. Foruden høsten, der skal bjærges, skal vintersæden i jorden, og der skal etableres efterafgrøder. Har du overvejet at etablere efterafgrøderne forud for høsten for at vinde tid på den anden side?

Arkivfoto

Efterafgrøderne skal selvfølgelig etableres bedst tænkeligt, så de ikke bliver underkendt, og så de får den ønskede virkning i forhold til kvælstofoptagelse.

Den mest sikre metode til etablering af efterafgrøder er ved en egentlig såning eller let harvning efter høst – men i mange tilfælde kan du sagtens etablere efterafgrøderne før høst, hvis du ellers gør det korrekt.

Etablering af efterafgrøder før høst

Ved etablering af efterafgrøder før høst er det vigtigt at holde fokus på udsædsmængden og frøvægten.

Du bør sprede frøene 7-21 dage før forventet høst. Skulle det ske, at du spreder efterafgrøderne, og der dernæst går for lang tid, før du kan høste, er det stadig muligt at høste, selvom efterafgrøderne gror op og sammenhøstes med afgrøden.

Udsædsmængden bør hæves til omkring 20 kg. pr. ha for at sikre et jævnt plantedække efter høst. En gevinst ved at hæve udsædsmængden er, at der videreføres mere kvælstof til den efterfølgende afgrøde, så der kan spares penge på gødning. Det er ekstra godt med de høje gødningspriser, vi ser lige nu.

Selve frøet skal have en høj vægt for at kunne spredes med en centrifugalspreder, som de fleste bruger. Det samme gør sig gældende, hvis du bruger en elektrisk spreder, hvad enten den er påmonteret på bom eller andet.

Hvilke efterafgrøder er bedst?

Olieræddike er den mest oplagte efterafgrøde-art at sprede før høst, da frøet har en høj vægt.

Ved at sprede olieræddiker dækkes der samtidig af for målrettede efterafgrøder, da de målrettede efterafgrøder skal være en art, der dækker jorden.

Alternativt kan der købes coated udsæd. De mest gængse efterafgrøder, der er coated, er olieræddike og honningurt. Ideen med at sprede coated olieræddike er afstanden, det kan spredes på. Hvor almindelig udsæd kan spredes på 20-24 meter, kan coated olieræddikefrø spredes på 30-36 meter. Dog anbefales det at skrue ned på 24 meters afstand for at sikre det bedste resultat.

Bedst i hvede

Etablering af efterafgrøder før høst kan bedst anbefales i hvede. Det skyldes hvedes stråstyrke. Frøet vil drysse ned på jorden, hvor der stadig vil være morgendug og fugtigt nok, til at frøet kan spire og etablere sig.

Der kan være visse komplikationer i forbindelse med etablering af målrettede efterafgrøder før høst. Dels er der risikoen for, at efterafgrøderne gror op mellem afgrøden og bliver høstet med, hvilket kan koste på rensetaksten - og dels er der en risiko for, at efterafgrøderne skades af snegleangreb, hvilket vil nødvendiggøre en ekstra overkørsel eller etablering efter høst.

Men hvis der er tale om arealer, hvor der normalt ikke er problemer med snegle, og hvor der står hvede, kan du med fordel etablere efterafgrøder før høst og derved bruge tiden inden høsten mest effektivt.

Læs også