Det gode kontrolbesøg og transportegnethed

Ved indlægget »Det gode kontrolbesøg« tirsdag kl. 13.30-14.15 fortæller Fødevarestyrelsen om dens fokus på kommunikation mellem kontrollant og landmand. Tilhørerne vil blive præsenteret for nogle typiske sager, der kan give udfordringer ved kontrollen.

Kl. 15.45-16.30 samme dag kan man høre om, hvordan grupper af producenter, chauffører og dyrlæger vurderer grises egnethed forud for transport, når det kommer til brok, halthed og halebid.

Indlægget vil præsentere resultaterne og komme ind på, hvordan flere grise med mindre broksår kan komme afsted til slagteriet.

Krav på vej fra EU

Der er nye EU-krav på vej til søer, halekupering, kastration og transport af dyr. Det skyldes, at dyrevelfærd står højt på den politiske dagsorden i EU, hvor rammerne for en ny fælles dyrevelfærdslovgivning og et nyt dyrevelfærdsmærke er på vej. Bliv opdateret af Trine Vig Tamstorf, der er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, om onsdagen kl. 12.55-13.40.

Når udenlandsk og dansk kultur støder sammen

Nøglebegreberne er blandt andet tillid, forventninger til chefen i en flad ledelsesstruktur og nødvendigheden af at lade alting ligge og være social, når kollegerne har kage med, når Natalia Chepurna, selektionskoordinator ved DanBred, fortæller om sine erfaringer med, hvornår udlændinge kommer i clinch med dansk kultur, og hvornår danskere misforstår udlændinge. Indlægget »Succes med udenlandsk arbejdskraft« finder sted tirsdag den 25. oktober kl. 14.30-15.15.

Status på fodring uden zink  

Fodring uden medicinsk zink giver både udfordringer, men også nye muligheder. Under indlægget »Livet uden zink« kan man høre om fodringsstrategier, som kan give høj produktivitet og holde antibiotikaforbruget nede.

Blandt andet kan foderskift foretages mere fleksibelt, og »skåneblandinger« kan anvendes i korte, strategiske perioder. Indlægget finder sted kl. 13.30-14.15 om tirsdagen.

Senere på dagen, kl. 16.45-17.30, vil Claus Heisel, der er dyrlæge i LVK, og Jes Callesen, der er rådgiver i Danish Crown, fortælle om praktiske erfaringer med at forebygge diarré. Derudover vil indlægsholderne supplere med den nyeste viden fra konferencen ZeroZincSummit 2022 i København.

Udnyt de sociale medier

Du kan bruge sociale medier til at kommunikere og brande din virksomhed. Hør hvordan, når produktionschefen Rasmus Halling Rasmussen, Gråbjerggård, deler ud af sine erfaringer inden for området.

Ved hjælp af sociale medier har han vist stalden frem til omverdenen, gjort unge interesserede i grise og bidraget til at mindske afstanden mellem land og by.

Han fortæller desuden om, hvordan han har håndteret kritiske kommentarer og arbejdet med rekruttering. Indlægget finder sted om tirsdagen kl. 15.45-16.30.

Læs også