Åben Stald: Fremtidssikrer griseproduktionen på tre niveauer

Produktionssikkerhed, dyrevelfærd og klimahensyn har været i fokus på et nyt staldbyggeri hos Go-gris, der netop har afholdt åbent stald-arrangement.

Jesper Knak, Gråkjær, har en klar forventning om, at Go Gris vil være i stand til at notere sig for en betydelig nedgang i udledningerne af ammoniak fra den nye stald. Åben Stald-arrangementet hos Go Gris i Østbirk var ganske velbesøgt.

For nylig var parkeringspladsen udenfor Go Gris’ nye staldanlæg i Stavtrup udenfor Østbirk fyldt godt op med gæstende biler. Anledningen var, at griseproducent Jonas Würtz havde inviteret interesserede til åben stald-arrangement for at vise sin nye farestald.

Her kunne de besøgende høre nærmere om det helt nye staldanlæg, hvor tre elementer er i fokus, fortæller Jonas Würtz fra Go Gris. De er alle med til at fremtidssikre griseproduktionen for fremtiden på gården.

- Jeg synes, at vi med det her anlæg med de stier, vi har her, har en rigtig god kombination mellem god dyrevelfærd, produktionssikkerhed og hensyn til miljø og klima. Her kan vi fuldstændigt kontrollere, hvad vi udleder, og det er nøglepunkterne, lyder det fra gårdejeren.

Søerne går løse i diegivningsperioden i den 1.400 kvadratmeter store farestald, hvor der er plads til knap 100 søer.

Betydelige ændringer

Det er ikke nogen hemmelighed, at fokuspunkterne i griseproduktionen har ændret sig betydeligt i løbet af de senere år, hvilket Jonas Würtz sagtens kan genkende.

- For fem år siden snakkede vi jo udelukkende om dyrevelfærd, men nu er klimaet jo fuldstændigt ændret til, at vi mere eller mindre kun snakker om klima og bæredygtighed har jo fået en helt anden plads nu, siger han og fortsætter:

- Dermed ikke sagt, at dyrevelfærden ikke er vigtigt nu, men det er jo noget af det, der er med til at tilgodese den traditionelle måde at producere grise på, altså grise under tag, siger Jonas Würtz.

Han ser den produktion, der skal foregå hos Go-Gris som et godt supplement til økologisk griseproduktion.

- Det tager noget af det bedste fra begge verdener, for som jeg sagde, så mener jeg, at vi lever op til god dyrevelfærd, samtidig med at vi har rigtig godt styr på vores emissioner, både hvad angår ammoniak og metan, siger Jonas Würtz.

Og det er meget afgørende i forhold til den måde, som forbrugerne ser på produktionen af konventionelle grise på, påpeger han.

- Det er helt afgørende, at vi kan holde liv i pattegrisene. Det har både betydning for pengepungen, men også for den måde som folk udenfor erhvervet ser vores erhverv på, siger Jonas Würtz og fortsætter:

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, og det kan vi gøre herinde, fordi vi kan bruge beskyttelsesbøjlen de første fire-fem dage. Vi har kørt forsøg, hvor vi har haft 100 procent løse søer i farestalden, hvor vi med egne øjne, og med data, kan se, hvad det koster på dødeligheden.

- Så det vil jeg til hver en tid kunne argumentere for, at vi skal have mulighed for at bruge beskyttelsesbøjlen, lyder det fra Jonas Würtz.

Synspunktet bakkes op af undersøgelser fra Seges, der har vist, at pattegriseoverlevelsen styrkes ved brug af en beskyttelsesbøjle, uden at det påvirker søerne negativt.

Et andet kendetegn ved det nye staldbyggeri er gulvet. Det er Gråkjær, der har stået for det, og der er blevet eksperimenteret lidt, fortæller Jesper Knak, projektkonsulent hos Gråkjær.

- Vi kører forsøg med tre forskellige gulvtyper sammen med Seges. Bundopbygningen er forskellig. Selve gulvet i stien er den samme, men nedenunder er der tre forskellige kummer, og så er der en kontrolkumme, siger Jesper Knak.

Hvad giver det af fordele?

- Fordelene er, at vi får fundet ud af, hvordan vi kan blive endnu mere klimavenlige i fremtiden og nedbringe emissioner af ammoniak samt lugten fra anlægget. At få den minimeret, så få omkostninger som muligt. Så hvis vi kan gøre noget med gulvopbygningen, er vi et rigtig godt skridt på vejen, siger han og fortsætter:

- Vi forventer, at vi får en god reduktion på det, og så er der etableret hyppig udslusning ved hjælp af linespil i de fleste af sektionerne, så vi kan bruge en masse halm til grisene og stadig få gyllen ud.

Han tilføjer, at byggeriet i Østbirk er det første byggeri med de forskellige gulvtyper.

Læs også