Spar penge på elregningen til tørring og ventilering af kornet

Der er mange penge at hente ved kun at køre med drift af plantørreanlægget og amerikanersiloer udenfor tidspunkterne på døgnet, hvor el har den højeste kWh-pris, råder energiekspert. Men der er også andre håndtag, der kan drejes på i en energi-dyr tid.

Tørring af korn koster energi. Minimum i form af el til tørreventilatoren. På en del anlæg suppleres med energi til opvarmning af tørreluften. I år har elprisen været ekstrem høj i august og september – den periode af året, hvor størstedelen af kornafgrøderne lægges ind på lager.

Heldigvis er det meste af kornet i år høstet med fugtprocenter omkring 14–15, dvs. omkring det niveau det skal have ved lagring samt salg. Men der er fortsat grund til at være opmærksom på energiforbruget, pointerer Gunnar Schmidt, der er energi- og teknikrådgiver hos Byggeri & Teknik I/S i Herning.

Omkostningerne til energi til tørring og køling af kornet kan ifølge Gunnar Schmidt reduceres på to forskellige måder, dels ved at reducere den forbrugte mængde, og dels ved at køre med tørresystemerne i de perioder af døgnet, hvor timepriserne for el er lavest.

- Her på siden er vist forskellige metoder til at reduktion af udgifterne til energi ved tørringen. Bemærk, at det er dig, som løser opgaven, der også beslutter om nogle af mulighederne - og i givet fald hvilke - som er praktiserbare i jeres aktuelle situation, bemærker Gunnar Schmidt.

Tjek dagspriserne

Hans forslag er blandt andet, at man kun kører med drift af plantørreanlægget og amerikanersiloer udenfor tidspunkterne på døgnet, hvor el har den højeste kWh-pris.

Man kan skele til diagrammet med de gennemsnitlige kWh-priser for el, opgjort pr. time over døgnet, for august måned 2022. Dvs. cirka kl. 10–17 og igen cirka kl. 23–05.

Han anbefaler desuden brug af tilsatsvarme til al tørring, hvis tilsatsvarmen har tilstrækkelig lav pris pr kWh, dvs. især varme fra halm og skovflis, hvor prisen pr. kWh varme ligger lavt.

- Med en netto oliepris på cirka 7 kroner pr. liter ligger varmeprisen - med de nuværende prisforhold – også fornuftigt lavt, nævner energikonsulenten.

Udnyt luftens tørrevene

Ved høj varmepris kan man udnytte luftens naturlige tørreevne i dagtimerne og så nøjes med at tilsætte varme i aften- og nattetimerne, forklarer Gunnar Schmidt.

- Færdigtørring af kornet til den ønskede fugtprocent på 14 eller 15 procent skal helst ske så snart som mulige efter høsten af kornet. Dels for at bevare kornets kvalitet, og dels for at tørre kornet med lavest mulige energiomkostninger.

- Jo lavere udetemperatur, desto mere energi koster nedtørringen, idet luftens evne til at indeholde vanddampe reduceres med faldende lufttemperatur. Dette forhold gælder særligt for tørring på planlagre og i nogen grad for tørring i amerikanersiloer og portionstørrerier, forklarer Gunnar Schmidt.

Omlæg varmekilden

Et andre forslag fra energirådgiveren er at omlægge varmekilden til opvarmning af tørreluften, så der opvarmes med skovflis.

- Dette kan udføres i en biofyret varmluftovn, der er et opvarmningssystem, som opvarmer luften uden vand i kedelanlægget – blot ved almindelig konvektion af varmen igennem stålpladen rundt om varmluftovnens brændkammer, slutter Gunnar Schmidt.

Læs også